ทดสอบ

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

 

22 ม.ค. 63 - ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ คัน (รายละเอียดตามขอบเขตงานและคุณลักษณะเฉพาะตามมาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง กำหนด โดยคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะยานพาหนะและขนส่ง ตามคำสั่ง อบต.แพรกหนามแดง ที่ ๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) เป็นรถยนต์กระบะสำเร็จรูป ประกอบสำเร็จจากโรงงาน ๔ ประตูยกสูง ๔x๒ รุ่น ๒.๒L XLT เกียร์อัตโนมัติ ๖ สปีด ยี่ห้อฟอร์ด เรนเจอร์ สีดำ กับ บริษัท วี อาร์ ที ออโตโมบิลส์ จำกัด ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ 2/2563 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 เป็นจำนวนเงิน  767,800 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน โดยผู้ขายจะต้องส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  (รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาฯ แนบท้าย)

                   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการดังกล่าว หากพบเห็นการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายหรือการปฏิบัติงานของผู้ขายทำให้เกิดความเดือดร้อน เสียหายแก่ประชาชน ขอให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงทราบโดยตรง หรือแจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐ ในวันและเวลาราชการ  หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : ๖๗๕๐๓๐๖@dla.go.th , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก

ด้วยคณะกรรมการว่าด้วยฉลากได้มีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 42 (พ.ศ.2562) ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เรื่อง ให้เครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ก๊าซและเครื่องทำน้ำร้อนที่ใช้ก๊าซเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก และจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป อบต.แพรกหนามแดง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่แนบมานี้

 

การจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอส

อบต.แพรกหนามแดง ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอสทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอส รายละเอียดปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย

 

20 ม.ค. 63 - พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563

จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

Attachments:
Download this file (Scan0012.pdf)Scan0012.pdf[ ]1099 Kb
 

หน้า 1 จาก 143

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง