27 มิ.ย. 62 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชบนคันคลองในเขตตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑๘ คลอง

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชบนคันคลองในเขตตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑๘ คลอง ระยะทางรวม ๑๘,๖๒๐ เมตร ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๔๖,๓๙๒ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (เลขที่โครงการ : 62017174636)  โดยขุดลอกคลอง จำนวน ๑๘ คลอง ระยะทางรวม ๑๘,๖๒๐ เมตร ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๔๖,๓๙๒ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๓/๒๕๖๑, เลขที่ ๐๐๔/๒๕๖๑, เลขที่ ๐๐๕/๒๕๖๑ และแบบมาตรฐานป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เลขที่ ๐๐๗/๒๕๖๐ ระยะเวลาดำเนินการโครงการ จำนวน 115 วัน  รายละเอียดตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 3/2562  ลงวันที่ 4  มีนาคม 2562  กับ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิริยะฉันท์  มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 93/1 หมู่ที่ 4 ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  โดย นายธนัญช์  สมคุณ  ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้รับจ้าง วงเงินก่อสร้าง  995,000 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โดยเริ่มต้นทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 5 มีนาคม 2562 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 โดยใช้งบประมาณจากเงินสะสม นั้น

                   บัดนี้  ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิริยะฉันท์  ผู้รับจ้าง ได้ทำหนังสือแจ้งการดำเนินการโครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชบนคันคลองในเขตตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑๘ คลอง ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562  โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง จะทำการตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าวพร้อมกัน ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2562  เวลา 15.00 น.  จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไปดูผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตามวัน เวลา ดังกล่าว

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

3 เม.ย.62 - ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.แพรกหนามแดง ประจำเดือนเมษายน 2562

3 เม.ย.62 - ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.แพรกหนามแดง ประจำเดือนเมษายน 2562

Attachments:
Download this file (doc01348520190626153901.pdf)doc01348520190626153901.pdf[ ]3034 Kb
 

6 มี.ค.62 - ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.แพรกหนามแดง ประจำเดือนมีนาคม 2562

6 มี.ค.62 - ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.แพรกหนามแดง ประจำเดือนมีนาคม 2562

Attachments:
Download this file (doc01348420190626153839.pdf)doc01348420190626153839.pdf[ ]3236 Kb
 

6 ก.พ.62 - ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัด อบต.แพรกหนามแดง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

6 ก.พ.62 - ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.แพรกหนามแดง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

Attachments:
Download this file (doc01348320190626153805.pdf)doc01348320190626153805.pdf[ ]2325 Kb
 

9 ม.ค.62 -ประขุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.แพรกหนามแดง ประจำเดือนมกราคม 2562

9 ม.ค.62 - ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.แพรกหนามแดง ประจำเดือนมกราคม 2562

Attachments:
Download this file (doc01348220190626153733.pdf)doc01348220190626153733.pdf[ ]1866 Kb
 

หน้า 1 จาก 118

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง