ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ที่จะได้รับความช่วยเหลือ

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ขอประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  เรื่อง รายชื่อประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (กรณีประสบสาธารณภัยฝนตกหนักและลมพัดแรง   เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564  และวันที่ 6 พฤษภาคม  2564)   มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2563

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2563

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี2563

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี2563

 

หน้า 1 จาก 219

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง