26 พ.ย. 61 - จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่ ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งานของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-4374 สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งานของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-4374 สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ 002-55-0001  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งานของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-4374 สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ 002-55-0001 จำนวน 9 รายการ พร้อมค่าแรงและค่าบริการ (รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขที่ใบอ้างอิง QO68-1811-0144 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561)  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลล์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,837.56 บาท (สามพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบหกสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

 

26 พ.ย. 61 - จ้างเหมาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็ค/ซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดของรถบรรทุกเทท้ายฯ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-7417 สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็ค/ซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดของรถบรรทุกเทท้าย ติดตั้งเคนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-7417 สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ 012-59-0001  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

                   1.  เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง วัสดุ และอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด  จำนวน  5  รายการ  เป็นเงิน

1,117  บาท  (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน)

                   2.  ค่าแรงและค่าบริการตรวจเช็ค  เป็นเงิน 533 บาท (ห้าร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)

                   (รายละเอียดตามเอกสารใบประเมินราคา ตามเลขใบอ้างอิง 18-007879 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561)  จำนวน  ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อีซูซุสงวนไทย มอเตอร์เซลส์ จำกัด    (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,765.50  บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)   รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

Attachments:
Download this file (30. บจก.อีซูซุ.pdf)30. บจก.อีซูซุ.pdf[ ]84 Kb
 

ประชาสัมพันธ์การรับแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม

แจ้งประชาสัมพันธ์การรับแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2018 เวลา 09:46 น.

 

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม พ.ศ. 2560

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม พ.ศ. 2560  (รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารแนบท้าย)

 

23 พ.ย. 61 - ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .....

ขอประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
"ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....."
ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว
(รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารแนบท้าย)

 

หน้า 8 จาก 109

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง