ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง การควบคุมประชากรสุนัข-แมวด้วยการผ่าตัดทำหมัน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง การควบคุมประชากรสุนัข-แมวด้วยการผ่าตัดทำหมัน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2020 เวลา 15:27 น.

 

19 มิ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านหน้าต่างแบบทึบแสง ป้องกันแสงแดด (UV) ชนิดรางตัวเอ็ม สำหรับติดตั้งบริเวณหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๙ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อผ้าม่านหน้าต่างแบบทึบแสง ป้องกันแสงแดด (UV) ชนิดรางตัวเอ็ม สำหรับติดตั้งบริเวณหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๙ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ผ้าม่านหน้าต่างแบบทึบแสง ป้องกันแสงแดด (UV) ชนิดรางตัวเอ็ม สามารถถอซักทำความสะอาดได้ สำหรับติดตั้งบริเวณหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๙ จุด จำนวน ๑ งาน เป็น
ผ้าม่านหน้าต่างแบบทึบแสง ป้องกันแสงแดด (ยูวี) ไม่น้อยกว่า ๘๐% ชนิดรางตัว M สีฟ้า เบอร์ RVR๖-๓ ดังนี้

          ๑.  ผ้าม่านหน้าต่างขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ซม. กว้างไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ซม.  จำนวน  ๒  ชุด

          ๒.  ผ้าม่านหน้าต่างขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ซม. กว้างไม่น้อยกว่า ๒๗๕ ซม.  จำนวน  ๕  ชุด

          ๓.  ผ้าม่านหน้าต่างขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ซม. กว้างไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ซม.  จำนวน  ๒  ชุด

          ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ณัฐ สิงห์บุรีเทรดดิ้ง (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

5 มี.ค.63 ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำเดือนมีนาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จัดประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563

 

5 ก.พ. 63 ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จัดประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

 

18 มิ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ สำหรับดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อยาและเวชภัณฑ์ สำหรับดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ยาฉีดกล่อมประสาทไซลาซีน (Xylazine) ขนาด ๒๕ มิลลิลิตร จำนวน ๑๐ ขวด จำนวน ๑๐ ขวด/bottle ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วี.อี.เอ็ม.เอส. จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ยาฉีดสลบโซลิทิล (Zoletil) เข้มข้น ๑๐๐ มิลลิลิตร ขนาด ๕ มิลลิลิตร จำนวน ๑๐ ขวด จำนวน ๑๐ ขวด/bottle ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วี.อี.เอ็ม.เอส. จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. ไหมละลาย (Catgut) เบอร์ ๒/๐ ความยาว ๑๐๐ เมตร จำนวน ๒ ม้วน จำนวน ๒ ม้วน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วี.อี.เอ็ม.เอส. จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๐๐.๐๐ บาท (หกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. ไหมละลาย (Catgut) เบอร์ ๐ ความยาว ๑๐๐ เมตร จำนวน ๒ ม้วน จำนวน ๒ ม้วน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วี.อี.เอ็ม.เอส. จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๐๐.๐๐ บาท (หกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๕. ไหมไม่ละลาย (Supramid) เบอร์ ๐ ความยาว ๑๐๐ เมตร จำนวน ๓ ม้วน จำนวน ๓ ม้วน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วี.อี.เอ็ม.เอส. จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2020 เวลา 16:41 น.

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 8 จาก 170

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง