11 พ.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑) ระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒๐ วัน สำหรับเด็กนักเรียนฯ จำนวน ๑๔๓ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑) ระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒๐ วัน สำหรับเด็กนักเรียนฯ จำนวน ๑๔๓ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

 

(รายละเอียดตามเอกสารไฟล์สำเนาประกาศแนบท้าย)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ประจำปี 2561

อบต.แพรกหนามแดง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561

โดยกำหนดสอบเพื่อทดสอบสมรรถนะด้านต่างๆ ในวันที่ 15 พฤษภาคม  2561  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง แต่งกายชุดสุภาพ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานปลัด ฯ 034-772069

 

7 พ.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็งก้อน (สำหรับแช่น้ำดื่ม) ตามโครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จัดซื้อน้ำแข็งก้อน (สำหรับแช่น้ำดื่ม) ตามโครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  “กิจกรรมชาวแพรกหนามแดงร่วมใจ สร้างคลองสวยน้ำใส ตามแนวทางประชารัฐ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ 3)”  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   น้ำแข็งก้อน (สำหรับแช่น้ำดื่ม) จำนวน 2 กระสอบ ๆ ละ 50 บาท (10 ก้อน/กระสอบ) กำหนดส่งมอบในวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น (วันละ 1 กระสอบ)  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางพุธิตา พุ่มอำภา  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

 

4 พ.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

 

(รายละเอียดตามเอกสารประกาศแนบท้าย)

 

4 พ.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

(รายละเอียดตามเอกสารประกาศแนบท้าย)

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 8 จาก 101

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง