ประมวลภาพรำลึกพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 09 เมษายน 2024 เวลา 15:02 น.

 

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

5 เม.ย. 67 - รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567) (O16)

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (O16) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567) ตามแนวทางของคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายละเอียดปรากฏตามไฟล์แนบท้าย)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 05 เมษายน 2024 เวลา 16:29 น.

 

4 เม.ย.67 -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทน้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) สำหรับบริการประชาชน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๕ ลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทน้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) สำหรับบริการประชาชน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๕ ลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อน้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) ขนาดบรรจุ ๒๒๐ มล.ล. (๔๘ แก้ว/ลัง) จำนวน ๑๕ ลัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำดื่ม) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗๕.๐๐ บาท (เก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

 

Attachments:
Download this file (67049095818.pdf)67049095818.pdf[ ]140 Kb
 

4 เม.ย.67 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. จัดซื้อสายไฟฟ้า VAF ขนาด ๒ x ๒.๕ มิลลิเมตร ขนาดความยาว ๑๐๐ เมตร จำนวน ๑ Roll เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน
               ๒. จัดซื้อดวงไฟแสงจันทร์ (สีขาว) ขนาดกำลังไฟไม่น้อยกว่า ๕๐๐ วัตต์ ยี่ห้อออสแรม จำนวน ๓ ดวง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันยี่สิบบาทถ้วน
               ๓. จัดซื้อขั้วไฟแสงจันทร์ ขนาดกำลังไฟไม่น้อยกว่า ๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๓ อัน เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน
 
                รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๙๐ บาท (สองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รุ่งเรืองการไฟฟ้า (2017) จำกัด

Attachments:
Download this file (67049090433.pdf)67049090433.pdf[ ]153 Kb
 

หน้า 6 จาก 362

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637
สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 37 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)