ประชาสัมพันธ์การรับบัตรสวัสดิการภาครัฐ

ประกาศ สำหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วงเดือน สิงหาคม - กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ขณะนี้ส่วนกลางได้นำส่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณา

มาให้ทีมไทยนิยม และ AO ระดับตำบลแจกจ่ายให้ประชาชนแล้ว โดยสามารถรับได้ที่ อบต.แพรกหนามแดง ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

โดยให้มารับด้วยตนเอง กรณีที่ไม่สามารถมารับได้ให้นำหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ และผู้รับมอบ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในเอกสารมาให้ครบถ้วน

ทั้งนี้สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลแพรกหนามแดงจะลงพื้นที่ให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 - 25 มกราคม 2562

จนกว่าจะครบทุกราย  โดยหากผู้ใดไม่ประสงค์รับบัตร หรือไม่พบอยู่ในพื่นที่จะต้องนำส่งคืนบัตรให้ส่วนกลางในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้แนบแบบมอบอำนาจมาพร้อมนี้แล้ว

 

รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.แพรกหนามแดง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

7 พ.ย.61 - ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.แพรกหนามแดง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

 

ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2561

แจ้งประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2561 โดยกำหนดให้ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้ให้กับผู้ประกอบธุรกิจ เกษตรกร ประชาชนทั่วไปและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง

 

11 ธ.ค. 61 - เลขที่โครงการ (e-GP) 61127106804

จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Attachments:
Download this file (611214099991 (11-12-61).pdf)611214099991 (11-12-61).pdf[ ]75 Kb
 

11 ธ.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม (ชนิดถ้วย) เพื่อใช้ในกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จัดซื้อน้ำดื่ม (ชนิดถ้วย) เพื่อใช้ในเพื่อใช้ในกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ 2)  ในวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   น้ำดื่ม (ชนิดถ้วย) ปริมาตรสุทธิ 220 มล. จำนวน 8 ลัง ๆ ละ 65 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธีรศักดิ์ เกิดลมูล  (ร้านภัทรธน) โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น  520 บาท (ห้าร้อยยี่สิบ-   บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

 

หน้า 6 จาก 109

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง