24 ธ.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ - ๔๓๗๔ สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ - ๔๓๗๔ สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ - ๔๓๗๔ สมุทรสงคราม จำนวน ๔ รายการ (รายละเอียดตามแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวินัย อร่ามเรือง (อู่จ๊อด) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒๕.๐๐ บาท (หกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

17 ธ.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑.๒๐ x ๔.๘๐ เมตร จำนวน ๓ ผืน และจัดซื้อไม้ยูคาลิปตัส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ ยาว ๓ เมตร จำนวน ๔๐ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑.๒๐ x ๔.๘๐ เมตร จำนวน ๓ ผืน และจัดซื้อไม้ยูคาลิปตัส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ ยาว ๓ เมตร จำนวน ๔๐ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๔.๘๐ เมตร จำนวน ๓ ผืน โดยเจาะรูตาไก่ (รายละเอียดข้อความตามแบบที่กำหนด) จำนวน ๓ ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๙๒.๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. จัดซื้อไม้ยูคาลิปตัส ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ความยาว ๓ เมตร จำนวน ๔๐ ท่อน จำนวน ๔๐ ท่อน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสมบัติ น้อยเฉลิม (ร้านล้านสมบัติ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๐.๐๐ บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง

อบต.แพรกหนามแดง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564

ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ โดยผู้มีสิทธิสอบให้มาเข้ารับการสอบคัดเลือกในภาค ก.และภาค ข.

ในวันที่ 22 ธันวาคม  2563 เวลา 09.00 น.   ณ   องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2020 เวลา 10:31 น.

 

รับสมัครพนักงานจ้าง (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อบต.แพรกหนามแดง ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จำนวน 3 ตำแหน่ง/3 อัตรา ดังนี้

1. พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา    2.  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง     3. คนงานทั่วไป

โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22  ธันวาคม  2563 - 5 มกราคม  2564  ในวันและเวลาราชการ  

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด 034-772069-70 ต่อ 12

 

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานสว่นตำบล (เพิ่มเติม)

อบต.แพรกหนามแดง ขอประชาสัมพันธ์รับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบล (เพิ่มเติม) ตำแหน่ง วิศวกรโยธา  จำนวน 1 อัตรา  

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 034-772069-70  ต่อ 12 

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 6 จาก 201

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง