13 พ.ย. 61 - ประกาศการรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  ได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วให้เสนอราคางานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุ งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  การตรวจสอบพัสดุประจำปี ข้อ 213

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  จึงขอประกาศการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2018 เวลา 14:03 น.

 

การแสดงการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในวาระแห่งชาติ

การร่วมแสดงเจตจำนงค์ในการปฏิบัติตามวาระจังหวัดและวาระชาติในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

แสดงเจตนารมณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

แสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฝ่ายบริหาร

 

ประกาศจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต อบต.แพรกหนามแดง

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต อบต.แพรกหนามแดง

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2018 เวลา 14:10 น.

 

ประชาสัมพันธ์ข้อแนะนำของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ประชาสัมพันธ์ข้อแนะนำของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 6 จาก 106

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง