ประมวลภาพรำลึกพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

5 เม.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพัสดุ จำนวน ๒ รายการ และซื้อพัสดุ จำนวน ๗ รายการ และขอจ้างพัสดุ จำนวน ๒ รายการ (รายละเอียดตามกำหนด) เพื่อใช้สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ เช่าพัสดุ จำนวน ๒ รายการ และซื้อพัสดุ จำนวน ๗ รายการ และขอจ้างพัสดุ จำนวน ๒ รายการ (รายละเอียดตามกำหนด) เพื่อใช้สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกาศฯ แนบท้าย)

 

รายงานงบทดลอง และรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2566

รายงานงบทดลอง และรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2566

Attachments:
Download this file (2566_SKM72302_0235.pdf)2566_SKM72302_0235.pdf[ ]8661 Kb
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

31 มี.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองช่าง) ประเภทเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒ (๒๗ หน้า/นาที) รายละเอียดคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ข้อ ๔๙ (หน้า ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองช่าง) ประเภทเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒ (๒๗ หน้า/นาที) รายละเอียดคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ข้อ ๔๙ (หน้า ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
                ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองช่าง) ประเภทเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒ (๒๗ หน้า/นาที) รายละเอียดคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ข้อ ๔๙ (หน้า ๑๙) จำนวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ (ข้อ ๔๙ (หน้า ๑๙) ประกาศเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวีคอมพิวเตอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

31 มี.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเภทเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒ (๒๗ หน้า/นาที) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเภทเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒ (๒๗ หน้า/นาที) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง) ประเภทเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒ (๒๗ หน้า/นาที) รายละเอียดคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ข้อ ๔๙ (หน้า ๑๙) จำนวน ๑ เครื่อง
 
ตามคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ (ข้อ ๔๙ (หน้า ๑๙) ประกาศเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวีคอมพิวเตอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 6 จาก 313

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637
สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 88 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)