ประชาสัมพันธ์การรับบัตรสวัสดิการภาครัฐ (เพิ่มเติม)

ด้วย อบต.แพรกหนามแดง และทีมไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบลจะออกหน่วยให้บริการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2561

ณ จุดบริการดังนี้

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น.   ณ  ศาลาวัดคลองขุดเล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกหนามแดง , เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.แพรกหนามแดง

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น.  ณ ศูนย์สาธิตการเกษตรประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลแพรกหนามแดง, เวลา 13.30 - 15.00 น.  ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.แพรกหนามแดง

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น  ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมูที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง

โดยให้ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบนำบัตรประชาชนฉบับจริงมารับบัตรสวัสดิการด้วยตนเอง กรณีเป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการจะนำไปมอบให้ที่บ้านพักอาศัย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Attachments:
Download this file (scan0343.pdf)scan0343.pdf[ ]681 Kb
 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อออนไลน์ของ สคบ.

แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อออนไลน์ของ สคบ.

Attachments:
Download this file (ประชาสัมพันธ์เพจเฟซบุ๊กของ สคบ..pdf)ประชาสัมพันธ์ช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อออนไลน์ของ สคบ.[ประชาสัมพันธ์ช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อออนไลน์ของ สคบ.]6652 Kb
 

ประชาสัมพันธ์การรับบัตรสวัสดิการภาครัฐ

ประกาศ สำหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วงเดือน สิงหาคม - กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ขณะนี้ส่วนกลางได้นำส่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณา

มาให้ทีมไทยนิยม และ AO ระดับตำบลแจกจ่ายให้ประชาชนแล้ว โดยสามารถรับได้ที่ อบต.แพรกหนามแดง ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

โดยให้มารับด้วยตนเอง กรณีที่ไม่สามารถมารับได้ให้นำหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ และผู้รับมอบ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในเอกสารมาให้ครบถ้วน

ทั้งนี้สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลแพรกหนามแดงจะลงพื้นที่ให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 - 25 มกราคม 2562

จนกว่าจะครบทุกราย  โดยหากผู้ใดไม่ประสงค์รับบัตร หรือไม่พบอยู่ในพื่นที่จะต้องนำส่งคืนบัตรให้ส่วนกลางในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้แนบแบบมอบอำนาจมาพร้อมนี้แล้ว

 

รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.แพรกหนามแดง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

7 พ.ย.61 - ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.แพรกหนามแดง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

 

ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2561

แจ้งประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2561 โดยกำหนดให้ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้ให้กับผู้ประกอบธุรกิจ เกษตรกร ประชาชนทั่วไปและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง

 

หน้า 2 จาก 106

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 39 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง