ประมวลภาพรำลึกพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้จัดทำรายละเอียดเพื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น ให้ประชาชนได้รับรู้ สามารถเข้าถึงช่องทางการ้องเรียนร้องทุกข์ได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประราชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงขอประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้

 

11 พ.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑,๒,๕ ตำบลแพรกหนามแดงฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

              ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑,๒,๕ ตำบลแพรกหนามแดง ขุดลอกคลองขุดเล็ก, คลองขุดสมบูรณ์, คลองสะพานหัน ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ ถึง ๙.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๔.๐๐ ถึง ๔.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๗,๙๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๓๔,๗๖๐ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ EB(จ) ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น
               ขุดลอกคลองขุดเล็ก, คลองขุดสมบูรณ์, คลองสะพานหัน ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐-๙.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๔.๐๐ - ๔.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๗,๙๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๓๔,๗๖๐ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดามแบบ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วีรยา คอนสตรัคชั่น 1989 จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑๘,๘๘๙.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ขอรายงานงบทดลอง และรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ขอรายงานงบทดลอง และรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565

Attachments:
Download this file (2565_SKM72302_0720.pdf)2565_SKM72302_0720.pdf[ ]4711 Kb
 

ประกาศ การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Attachments:
Download this file (doc05970120221109165840.pdf)doc05970120221109165840.pdf[ ]4466 Kb
 

3 พ.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเรือพร้อมเครื่องยนต์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ เพื่อใช้สำหรับโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง (ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย เมืองแม่กลองตามครรลองวิถีพอเพียง ปลอดภัยไร้ซึ่งแอลกอฮอล์) ประจำปี ๒๕๖๕

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ เช่าเรือพร้อมเครื่องยนต์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ เพื่อใช้สำหรับโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง (ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย เมืองแม่กลองตามครรลองวิถีพอเพียง ปลอดภัยไร้ซึ่งแอลกอฮอล์) ประจำปี ๒๕๖๕ (วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
                
จ้างเหมาเช่าเรือพร้อมเครื่องยนต์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ และเสื้อชูชีพ จำนวน
๑ ลำ เพื่อนำกระทบกาบกล้วยไปลอยในแม่น้ำแม่กลอง ในวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าวัดท้องคุ้ง ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (ตามกำหนดการที่กำหนด) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธีระยุทธ อธิโรจน์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 2 จาก 293

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637
สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง