ประมวลภาพรำลึกพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2567

รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2567

Attachments:
Download this file (2567_SKM72302_0246.pdf)2567_SKM72302_0246.pdf[ ]3933 Kb
 

2 เม.ย. 67 - ประชาสัมพันธ์การดำเนินการ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมลานเอนกประสงค์ บริเวณที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดงฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จะดำเนินการสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมลานเอนกประสงค์ บริเวณที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง (รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ 002/2565 และแบบมาตรฐานป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เลขที่ 007/2560) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66079002968)  ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 4/2567 ลงวันที่ 2 เมษายน 2567 เป็นจำนวนวงเงิน 987,000 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง กับ บริษัท เต็มสุข ทีม แอนด์ ทอย คอนสทรัคชั่น จำกัด ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน  โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 3 เมษายน 2567 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2567 (รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างฯ แนบท้าย)

                   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการดังกล่าว หากพบเห็นการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายหรือการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทำให้เกิดความเดือดร้อน เสียหายแก่ประชาชน ขอให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงทราบโดยตรง หรือแจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3477-2069-70 ในวันและเวลาราชการ  หรือทาง  E_mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

Attachments:
Download this file (2567_SKM72302_0166.pdf)2567_SKM72302_0166.pdf[ ]4546 Kb
 

ประกาศ รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

ประกาศ รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

 

หน้า 2 จาก 356

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637
สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 67 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)