ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ อบต.แพรกหนามแดง

อบต.แพรกหนามแดงขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัตองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

13 ก.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ พร้อมค่าบริการ จำนวน ๙ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ พร้อมค่าบริการ จำนวน ๙ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ พร้อมค่าบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๙ รายการ (ตามแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน

                    ๑.  ปะผูพ่นสีขอบกระจกหน้าและพ่นสีหลังคา  จำนวน ๑ บาน  
                    ๒.  เปลี่ยนยางขอบกระจกหน้า  จำนวน ๑ เส้น  
                    ๓.  เปลี่ยนกาวกระจกหน้า จำนวน ๑ ชุด  
                    ๔.  เปลี่ยนลูกหมากปีกนกล่างและบน จำนวน ๔ ลูก  
                    ๕.  เปลี่ยนบูชปีนกล่าง จำนวน ๒ ชุด  
                    ๖.  เปลี่ยนฝากระโปรง (ใหม่) พร้อมพ่นสี จำนวน ๑ ชิ้น  
                    ๗.  เปลี่ยนลูกยางแท่นเครื่อง จำนวน ๓ ลูก  
                    ๘.  เปลี่ยนลูกหมากคันชัก จำนวน ๔ ลูก  
                    ๙.  ค่าแรงงานซ่อมและค่าบริการ จำนวน ๑ งาน  
                     ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวีระโชติ วิเชียรโชติ (อู่วีระโชติยนต์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๖๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประชาสัมพันธ์การสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการที่ติดเชื้อโควิด-19

อบต.แพรกหนามแดง ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้พิการที่ติดเชื้อโควิด-19 หรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด  โดยสามารถติดต่อขอรับการสงเคราะห์ได้รายละ 3,000 บาท จ่ายไม่เกิน 1 ครั้ง ติดต่อได้ที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสมุทรสงคราม ตามหลักเกณฑ์และแบบคำขอแนบท้าย ผ่านช่องทางออนไลน์  www.dep.go.th  

 

รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

7 ก.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด จำนวน ๔ รายการ สำหรับเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ยี่ห้อ HP Office Jet ๗๕๑๐ รหัสพัสดุ ๔๗๘-๕๙-๐๐๐๙ (กองช่างฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด จำนวน ๔ รายการ สำหรับเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ยี่ห้อ HP Office Jet ๗๕๑๐ รหัสพัสดุ ๔๗๘-๕๙-๐๐๐๙ (กองช่างฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด จำนวน ๔ รายการ สำหรับเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ยี่ห้อ HP Office Jet ๗๕๑๐ รหัสพัสดุ ๔๗๘-๕๙-๐๐๐๙ (รายละเอียดตามแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน

                    -  เปลี่ยนเซ็นเซอร์เช็คใต้หัวพิมพ์  จำนวน  ๑  ชุด  
                    -  เปลี่ยนชุด CARRIAGE (ชุดฐานรองหัวพิมพ์) จำนวน ๑ ชุด  
                    -  ชุดปั๊มหมึก จำนวน ๑ ชุด  
                    -  ค่าบริการตรวจเช็ค จำนวน ๑ งาน  
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๓๒๖.๐๐ บาท (เก้าพันสามร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 232

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง