ประมวลภาพรำลึกพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

19 ธ.ค.66-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ (กองช่าง) สำหรับเครื่องตัดหญ้า และ เครื่องเรือยนต์จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ (กองช่าง) สำหรับเครื่องตัดหญ้า และ เครื่องเรือยนต์จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้นวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ (กองช่าง) สำหรับเครื่องตัดหญ้า และ เครื่องเรือยนต์จำนวน ๓ รายการ จำนวน ๑โครงการ ดังนี้๑. สกรูหัวเหลี่ยมดำตัดหญ้า+หัว+แหวน เบอร์๑๐ จำนวน ๔๐ ชุด (๖ ตัว/ชุด) ๒. จานใบมีดตัด เกรดเอ สีดำขนาด ๙.๕ นิ้ว จำนวน ๑๐ จาน ๓. ใบจักรเรือหางยาว ยี่ห้อ KKK ขนาด ๘.๕ นิ้ว จำนวน ๕ ใบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท 52 อเวนิว จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น๔,๕๕๐.๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

Attachments:
Download this file (66129278893.pdf)66129278893.pdf[ ]147 Kb
 

18 ธ.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย จำนวน ๒ จุด

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย จำนวน ๒ จุด ได้แก่ จุดที่ ๖ บริเวณสามแยกโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ (กล้องตัวที่ ๗ รหัสพัสดุ ๔๙๕-๖๑-๐๐๑๘) และจุดที่ ๒ บริเวณสามแยกหอเหลือง หมู่ที่ ๔ (กล้องตัวที่ ๑๒ รหัสพัสดุ ๔๙๕-๖๑-๐๐๐๗ , กล้องตัวที่ ๑๓ รหัสพัสดุ ๔๙๕-๖๑-๐๐๐๘, กล้องตัวที่ ๑๔ รหัสพัสดุ ๔๙๕-๖๑-๐๐๐๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีมติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.  ๒๕๖๖  และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   ไปแล้ว นั้น (รายละเอียดตามไฟล์ประกาศฯ แนบท้าย)

Attachments:
Download this file (doc00225920231210102806.pdf)doc00225920231210102806.pdf[ ]264 Kb

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2023 เวลา 11:03 น.

 

4 ธ.ค. 66 - แจ้งให้กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 4 ที่ประสงค์จะยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนยื่นความประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชนของตำบลแพรกหนามแดง เป็นไปตามระเบียบฯ จึงขอให้กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตร หมู่ที่ 4 ที่ประสงค์จะยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน เพื่อไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มฯ สามารถแจ้งความประสงค์ขอยืมเงินดังกล่าว พร้อมทั้งยื่นเอกสารโครงการได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ตั้งแต่วันที่ 8 - 22 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

และหากกรณีท่านใดที่มีความประสงค์จะดำเนินการจัดตั้งกลุ่มใหม่เพิ่มเติมจากกลุ่มเดิมที่มีอยู่ ซึ่งภายในกลุ่มนั้นจะต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 5 ท่านขึ้นไป จึงจะสามารถดำเนินการร้องขอให้มีการจัดตั้งกลุ่มเพิ่มเติมได้

(รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฎตามไฟล์ประกาศฯ แนบท้าย)

Attachments:
Download this file (Scan0029.pdf)Scan0029.pdf[ ]313 Kb
 

6 ธ.ค.66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง (รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่๐๐๓/๒๕๖๗ ที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ

จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง (รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่๐๐๓/๒๕๖๗ ที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้นซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง (รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่๐๐๓/๒๕๖๗ ที่กำหนด) จำนวน ๑ งาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้๑. งานซ่อมแซมอาคาร จำนวน ๘๕ เมตร ๒. งานรื้อครอบสันหลังคา พร้อมติดตั้งกลับ จำนวน ๘๕ เมตร ๓. เปลี่ยนครอบสันหลังคาชำรุด (สีแดง) จำนวน ๒๐ แผ่น ๔. เปลี่ยนแผ่นหลังคาลอนคู่(สีแดง) จำนวน ๑๐ ตร.ม. ๕. งานซ่อมแซมทาสีฝาเพดาน (ที่ชำรุด) ๖. งานนั่งร้าน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายปราโมทย์น้ำเงิน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น

๒๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

Attachments:
Download this file (66129031023.pdf)66129031023.pdf[ ]142 Kb
 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 10 จาก 350

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637
สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 287 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)