12 ต.ค. 60 - ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้ง โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย (Outdoor Fixed Network Camera) องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 2)

                        องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้พิจารณา บริษัท เอสพีที ซีเคียวริเทค จำกัด เป็นผู้ขายพัสดุ พร้อมติดตั้งตามโครงการดังกล่าวข้างต้น  เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติ เอกสารถูกต้องครบถ้วนตามประกาศฯ และเสนอราคาต่ำสุด วงเงินไม่เกินราคางบประมาณและราคากลาง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  1,700,000 บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

                        (รายละเอียดปรากฎตามประกาศแนบท้าย)

Attachments:
Download this file (scan0203.pdf)scan0203.pdf[ ]1330 Kb
 

9 ต.ค. 60 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดอกไม้ประดิษฐ์และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการเทิดทูน “องค์พ่อหลวง” ของปวงชนชาวไทยเสด็จสู่สวรรคาลัย ท้องถิ่นไทยน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จัดซื้อดอกไม้ประดิษฐ์และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการเทิดทูน “องค์พ่อหลวง” ของปวงชนชาวไทยเสด็จสู่สวรรคาลัย ท้องถิ่นไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   จัดซื้อดอกไม้ประดิษฐ์และวัสดุอุปกรณ์  จำนวน 3 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท ไท่ซาน คอร์เปอเรท จำกัด โดย นายวินิทร ตั้งวิรุฬห์ ตำแหน่ง กรรมการบริษั?  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,482.40 บาท (สองพันสี่ร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

Attachments:
Download this file (8. บจก.ไท่ซาน.pdf)8. บจก.ไท่ซาน.pdf[ ]76 Kb

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2017 เวลา 18:09 น.

 

ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 อัตรา และ นักการ 1 อัตรา

วันที่ 17 -30 ตุลาคม  2560

 

10 ต.ค. 60 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าต่วน (ชนิดบาง) เพื่อใช้ในโครงการเทิดทูน องค์พ่อหลวง ของปวงชนชาวไทยเสด็จสู่สวรรคาลัย ท้องถิ่นไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตามนิรันดร์ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อผ้าต่วน (ชนิดบาง) เพื่อใช้ในโครงการเทิดทูน องค์พ่อหลวง ของปวงชนชาวไทยเสด็จสู่สวรรคาลัย ท้องถิ่นไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตามนิรันดร์ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ผ้าต่วน (ชนิดบาง) สีขาว จำนวน ๒ ม้วน และสีดำ จำนวน ๒ ม้วน ขนาด ๔๔/๔๘ นิ้ว ยาว ๖๐ หลา จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายณธวรรธน์ ลิขิตไชยพรกุล (ร้านสดใส) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
Download this file (scan0202.pdf)scan0202.pdf[ ]318 Kb
 

9 ต.ค. 60 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล ตามโครงการเทิดทูน ?องค์พ่อหลวง? ของปวงชนชาวไทยเสด็จสู่สวรรคาลัยท้องถิ่นไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล ตามโครงการเทิดทูน ?องค์พ่อหลวง? ของปวงชนชาวไทยเสด็จสู่สวรรคาลัยท้องถิ่นไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ป้ายผ้าไวนิล จำนวน ๕ ผืน (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.แพรกหนามแดง กำหนด) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัดเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๖๔.๐๐ บาท (หกพันแปดร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
Download this file (scan0200.pdf)scan0200.pdf[ ]334 Kb

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2017 เวลา 17:35 น.

 

หน้า 10 จาก 88

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตราสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 60 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง