ประมวลภาพรำลึกพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เรื่องการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2552

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ไปแล้วนั้น บัดนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เผยแพร่รายการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ ผ่านระบบกลางทางกฏหมาย (www.law.go.th) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบมานี้

 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา และส่งเสริม ปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมประเมินความพึงพอใจผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2022 เวลา 11:26 น.

 

10 พ.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด บริเวณท่อน้ำมันไฮดรอลิก (แป๊ปไหลกลับ) และบริเวณอื่นที่เกี่ยวข้อง ของรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า ทะเบียน ตค-๑๒๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๑๘-๖๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด บริเวณท่อน้ำมันไฮดรอลิก (แป๊ปไหลกลับ) และบริเวณอื่นที่เกี่ยวข้อง ของรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า ทะเบียน ตค-๑๒๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๑๘-๖๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็คและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด บริเวณท่อน้ำมันไฮดรอลิก (แป๊ปไหลกลับ) และบริเวณอื่นที่เกี่ยวข้อง ของรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า ทะเบียน ตค-๑๒๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๑๘-๖๐-๐๐๐๑ จำนวน ๑ งาน

                    ๑.  เปลี่ยนชุดท่อแป๊ป (RD809-71860) จำนวน ๑ ชุด  
                    ๒.  เปลี่ยนแหวนยาง (Rd411-71790) จำนวน ๒ เส้น 
                    ๓.  เปลี่ยนแหวนยาง (04815-00180) จำนวน ๑ เส้น  
                    ๔.  ค่าแรงบริการ จำนวน ๑ งาน 
                    ๕.  ค่ารถบริการ จำนน ๑ ครั้ง  
                ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คูโบต้าพานแทรกเตอร์ราชบุรี จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๔๖๔.๐๐ บาท (หกพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

10 พ.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพของเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TCL ขนาด ๒๔๐๐๐BTU รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๒-๐๐๑๓ (ติดตั้งบริเวณกองคลังฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพของเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TCL ขนาด ๒๔๐๐๐BTU รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๒-๐๐๑๓ (ติดตั้งบริเวณกองคลังฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็ค/ซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพของเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TCL ขนาด ๒๔๐๐๐BTU รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๒-๐๐๑๓ (ติดตั้งบริเวณกองคลังฯ) จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน

                    ๑.  เปลี่ยนแคปคาปาซิเตอร์สตาร์ทคอมเพรสเซอร์ จำนวน ๑ ตัว  ถ้วน)
                    ๒.  เติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง  
                 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางศิริพร แสงอุกรณ์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๑๒.๐๐ บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

รายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2565

รายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2565

Attachments:
Download this file (2565_SKM72302_249.pdf)2565_SKM72302_249.pdf[ ]7479 Kb
 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 5 จาก 274

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637
สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง