ประมวลภาพรำลึกพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569)

 

14 มี.ค.67 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับในห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับในห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. สายฉีดชำระ แบบสแตนเลส ๓๐๔ จำนวน ๓ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านจริงใจ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ฝารองนั่งโถชักโครกเด็ก (อย่างดี) ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๑ นิ้ว x ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔ นิ้ว จำนวน ๓ ชิ้น/piece ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านจริงใจ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓๐.๐๐ บาท (หกร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ          ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
 

 

 

Attachments:
Download this file (67039253073.pdf)67039253073.pdf[ ]143 Kb

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2024 เวลา 10:25 น.

 

12 มี.ค.67 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๕ รายการ และจ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อสินค้า จำนวน ๕ รายการ และจ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. จัดซื้อชุดเครื่องไทยธรรม สำหรับถวายพระสงฆ์ โดยให้จัดสินค้าเครื่องอุปโภคหรือบริโภค อย่างน้อย ๕ รายการ จำนวน ๙ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุชานันท์ สิทธิชัยศาสตร์ (ร้านมงคลมาศ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๐๐.๐๐ บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. จัดซื้อธูปหอม (ห่อใหญ่) จำนวน ๑ ห่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุชานันท์ สิทธิชัยศาสตร์ (ร้านมงคลมาศ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. จัดซื้อเทียนไข น้ำหนักขนาด ๑ บาท จำนวน ๑ ห่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุชานันท์ สิทธิชัยศาสตร์ (ร้านมงคลมาศ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐.๐๐ บาท (แปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. จัดซื้อพวงมาลัยดอกไม้สด สำหรับถวายพระสงฆ์ในพิธีทางศาสนา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม. จำนวน ๙ พวง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวินัย กลิ่นสุคนธ์ (ร้านจุ๋มจิ๋ม) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๕. จัดซื้อดอกไม้สด สำหรับจัดโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๒ กำ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวินัย กลิ่นสุคนธ์ (ร้านจุ๋มจิ๋ม) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐.๐๐ บาท (สี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๖. จัด่จ้างจัดป้ายไวนิล กิจกรรมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อมเจาะรูตาไก่ จำนวน ๑ ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๒.๒๔ บาท (สี่ร้อยหกสิบสองบาทยี่สิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

 

Attachments:
Download this file (67039209402.pdf)67039209402.pdf[ ]163 Kb
 

กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567ฯ

กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567ฯ

 

การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4

การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 5 จาก 356

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637
สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 210 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)