21 ก.พ. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คแก้ไขระบบเน็ตเวิร์ค และเปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (HUB) ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็คแก้ไขระบบเน็ตเวิร์คและเปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (HUB) ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จ้างตรวจเช็คแก้ไขระบบเน็ตเวิร์คและเปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (HUB) TP-LINK 24 PORT TL-SF1024D จำนวน 1 ตัว (รับประกัน 10 ปี) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์  ซัพพลาย (2001)  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น  2,354  บาท (สองพันสามร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

20 ก.พ. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (เสาธง, ฐานศาลพระภูมิ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (เสาธง, ฐานศาลพระภูมิ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น
               ก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง และอาคารประกอบ (เสาธง, ฐานศาลพระภูมิ) หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ ๐๐๕/๒๕๕๙)ฯ จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงกุลการโยธา (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
Download this file (scan.pdf)scan.pdf[ ]409 Kb
 

19 ก.พ. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็งก้อน (สำหรับแช่น้ำดื่ม) ตามโครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยใจ ครั้งที่ 2” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จัดซื้อน้ำแข็งก้อน (สำหรับแช่น้ำดื่ม) ตามโครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  “กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยใจ ครั้งที่ 2”  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   จัดซื้อน้ำแข็งก้อน (สำหรับแช่น้ำดื่ม) จำนวน 1 กระสอบ ๆ ละ 50 บาท (10 ก้อน/กระสอบ) กำหนดส่งมอบในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางพุธิตา พุ่มอำภา  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น  50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

 

19 ก.พ. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถุงดำ (สำหรับใส่ขยะ) ตามโครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยใจ ครั้งที่ 2” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จัดซื้อถุงดำ (สำหรับใส่ขยะ) ตามโครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  “กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยใจ ครั้งที่ 2”  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   จัดซื้อถุงดำ (สำหรับใส่ขยะ) ขนาด 24 x 28 นิ้ว จำนวน 4 แพ็ค ๆ ละ 58 บาท  ตามโครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยใจ ครั้งที่ 2” ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางนิตย์  ศรีสุวรรณ  (ร้านศรีสุวรรณ) โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 232 บาท (สองร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ    ทั้งปวง

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10:25 น.

 

19 ก.พ. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยใจ ครั้งที่ 2” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จัดซื้อน้ำดื่ม (ถ้วย) ตามโครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  “กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยใจ ครั้งที่ 2”  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   จัดซื้อน้ำดื่ม (ถ้วย) ตามโครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  “กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยใจ ครั้งที่ 1” จำนวน 2 ลัง ๆ ละ 65 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธีรศักดิ์ เกิดลมูล  (ร้านภัทรธน) โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 260 บาท (สองร้อยหกสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 9 จาก 95

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตราสำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง