ประมวลภาพรำลึกพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

22 พ.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหีบบัตรเลือกตั้ง แบบพลาสติก จำนวน ๔ ใบ เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง ส.อบต.แพรกหนามแดง และ นายก อบต.แพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อหีบบัตรเลือกตั้ง แบบพลาสติก จำนวน ๔ ใบ เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง ส.อบต.แพรกหนามแดง และ นายก อบต.แพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               

               หีบบัตรเลือกตั้ง ขนาดกว้างด้านบนไม่น้อยกว่า ๔๐ x ๔๕ ซม. ขนาดกว้างด้านล่างไม่น้อยกว่า ๓๐ x ๓๓ ซม. วัสดุทำด้วยพลาสติกหนา ๓ มม. สามารถมองเห็นด้านในได้ มีฝาปิดด้านบน มีช่องหย่อนบัตรด้านบน เจาะรูสำหรับใส่สายรัดหีบบัตร ๔ ด้าน และมีรูปตราสัญลักษณ์ กกต. ด้านข้างหีบบัตร จำนวน ๔ ใบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พีวาย เทรดดิ้ง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

17 พ.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาจัดทำป้ายผ้าไวนิล เกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้งฯ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายผ้าไวนิล เกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้งฯ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
(รายละเอียดตามไฟล์ประกาศแนบท้าย)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2021 เวลา 14:22 น.

 

16 พ.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมาเช่าเรือพร้อมเครื่องยนต์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ เพื่อใช้สำหรับโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทงฯ

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ เช่าเหมาเช่าเรือพร้อมเครื่องยนต์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ เพื่อใช้สำหรับโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง (ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย เมืองแม่กลองตามครรลองวิถีพอเพียง ปลอดภัยไร้ซึ่งแอลกอฮอล์) ประจำปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมาเช่าเรือพร้อมเครื่องยนต์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ เพื่อใช้สำหรับโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ งาน 
ในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าวัดท้องคุ้ง ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธีระยุทธ อธิโรจน์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

12 พ.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ และจ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลฯ จำนวน ๑ ผืน เพื่อใช้สำหรับการจัดอบรมให้ความรู้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง, จนท.รักษาความความปลอดภัย, อสม. ภายใต้โครงการจัดการเลือกตั้งฯ

             ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ และจ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลฯ จำนวน ๑ ผืน เพื่อใช้สำหรับการจัดอบรมให้ความรู้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง, จนท.รักษาความความปลอดภัย, อสม. ภายใต้โครงการจัดการเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต.แพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับผุ้เข้าร่วมอบรม (ปธ.ปน., กปน., รปภ.) ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ แนบท้าย บท.สป. ที่ สส ๗๒๓๐๑/๒๐๒ ลงวันที่ ๑๑ พ.ย. ๖๔ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศรีสุวรรณ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๑๐.๐๐ บาท (เก้าร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๓.๐๐ เมตร พร้อมเจาะรูตาไก่ จำนวน ๑ ผืน (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) แนบท้าย บท.สป. ที่ สส ๗๒๓๐๑/๒๐๒ ลงวันที่ ๑๑ พ.ย. ๖๔ จำนวน ๑ ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2564-2565

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2564-2565

 

หน้า 9 จาก 251

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยนายพิเชฐ  จันทร์จำรัส
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.แพรกหนามแดง
086-7616377สำรวจความพึงพอใจ

คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
 


ผู้ชมขณะนี้

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.แพรกหนามแดง