คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด


คุณพอใจในการให้บริการประชาชนด้านใด
การให้บริการของเจ้าหน้าที่
13  61.9%
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
6  28.6%
ด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ
1  4.8%
ด้านการส่งเสริมสาธารณสุขฯ
1  4.8%
การจัดสถานที่ในการให้บริการ
0  0%
ด้านการส่งเสริมการศึกษาฯ
0  0%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  21
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันพุธที่ 05 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 16:39 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2024 เวลา 15:03 น.

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)