คู่มือการปฏิบัติงาน อบต.แพรกหนามแดง

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของกองช่าง กองช่าง 84
2 คู่มือปฏิบัติ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด 63
3 คู่มือมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองการศึกษาฯ 160
4 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด 74
5 คู๋มือการปฏิบัติงานงานสารบรรณและการจัดเก็บเอกสาร สำนักปลัด 67
6 คู๋มือและแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักปลัด 73
7 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง อบต.แพรกหนามแดง อบต.แพรกหนามแดง 120
8 คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี กองคลัง อบต.แพรกหนามแดง อบต.แพรกหนามแดง 104
9 คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.แพรกหนามแดง อบต.แพรกหนามแดง 104

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)