การเลือกตั้ง

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 6 (ใหม่) สำนักปลัด 228
2 ประกาศถอนชือผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.แพรกหนามแดง สำนักปลัด 149
3 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภา อบต.แพรกหนามแดง เขตเลือกตั้งที่ 6 สำนักปลัด 160
4 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.แพรกหนามแดง เขตเลือกตั้งที่ 6 ใหม่ สำนักปลัด 211
5 การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.แพรกหนามแดง ใหม่ สำนักปลัด 233
6 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.แพรกหนามแดง สำนักปลัด 162
7 การประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต.แพรกหนามแดง สำนักปลัด 205
8 ประชาสัมพันธ์ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับสมัคร ฯ และชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตังฯ ส.ถ.ผ.ถ.4/4, ส.ถ.ผ.ถ.4/5 สำนักปลัด 194
9 ประกาศผอ.กกต.ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของจังหวัดสมุทรสงคราม กองสาธารณสุขฯ 256
10 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องจำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้งสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กองสาธารณสุขฯ 136

หน้า 1 จาก 2

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)