มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน ของปี พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 88
22 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565 สำนักปลัด 182
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่องการดำเนินการมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ สำนักปลัด 118
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักปลัด 164
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิืกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 สำนักปลัด 153
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน สำนักปลัด 152
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สำนักปลัด 170
28 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 251
29 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 152
30 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สำนักปลัด 99

หน้า 3 จาก 5

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)