มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 24 มิ.ย. 62 - ประกาศ อบต.แพรกหนามแดง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แพรกหนามแดง 60
2 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ สำนักงานปลัด 36
3 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม สำนักงานปลัด 30
4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต สำนักงานปลัด 38
5 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม สำนักงานปลัด 37
6 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ สำนักงานปลัด 66
7 การประเมินความเสี่ยงเพื่อปัองกันการทุุจริตของหน่วยงาน สำนักงานปลัด 34
8 แผนการจัดการความเสี่ยงของส่วนราชการภายใน อบต.แพรกหนามแดง สำนักงานปลัด 38
9 มาตรการป้องกันการรับสินบน สำนักงานปลัด 67

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
อบต.แพรกหนามแดง