มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่องการดำเนินการมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ สำนักงานปลัด 16
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานปลัด 9
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิืกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 สำนักงานปลัด 9
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน สำนักงานปลัด 13
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สำนักงานปลัด 14
6 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัด 27
7 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัด 17
8 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สำนักงานปลัด 5
9 ประกาศ อบต.แพรกหนามแดง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานปลัด 6
10 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สำนักงานปลัด 23

หน้า 1 จาก 2

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยนายพิเชฐ  จันทร์จำรัส
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.แพรกหนามแดง
086-7616377


QR Code
อบต.แพรกหนามแดง