มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สำนักงานปลัด 3
2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 สำนักงานปลัด 3
3 24 มิ.ย. 62 - ประกาศ อบต.แพรกหนามแดง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แพรกหนามแดง 71
4 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ สำนักงานปลัด 48
5 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม สำนักงานปลัด 40
6 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต สำนักงานปลัด 49
7 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม สำนักงานปลัด 48
8 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ สำนักงานปลัด 78
9 การประเมินความเสี่ยงเพื่อปัองกันการทุุจริตของหน่วยงาน สำนักงานปลัด 44
10 แผนการจัดการความเสี่ยงของส่วนราชการภายใน อบต.แพรกหนามแดง สำนักงานปลัด 48

หน้า 1 จาก 2

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
อบต.แพรกหนามแดง