มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 24 มิ.ย. 62 - ประกาศ อบต.แพรกหนามแดง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แพรกหนามแดง 24
2 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ สำนักงานปลัด 12
3 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม สำนักงานปลัด 9
4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต สำนักงานปลัด 10
5 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม สำนักงานปลัด 13
6 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ สำนักงานปลัด 30
7 การประเมินความเสี่ยงเพื่อปัองกันการทุุจริตของหน่วยงาน สำนักงานปลัด 11
8 แผนการจัดการความเสี่ยงของส่วนราชการภายใน อบต.แพรกหนามแดง สำนักงานปลัด 13
9 มาตรการป้องกันการรับสินบน สำนักงานปลัด 19

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง