ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารพัสดุ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 14 พ.ย. 65 - การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2565 อบต.แพรกหนามแดง 182
2 18 มิ.ย. 64 - หลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทนขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อบต.แพรกหนามแดง 158
3 ระเบียบ สสว. ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสมาชิกของ สสว. พ.ศ. 2559 อบต.แพรกหนามแดง 223
4 27 เม.ย. 64 - ขอเชิญชวนผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ #ตำบลแพรกหนามแดง #อำเภออัมพวา #จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้มีอาชีพขายสินค้าหรือบริการประเภทต่าง ๆ ไปจดทะเบียนขึ้นบัญชีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อบต.แพรกหนามแดง 607
5 19 ก.ค. 62 - กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ของ อบต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม อบต.แพรกหนามแดง 533

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)