การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 3 ก.ค.62 - ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.แพรกหนามแดงประจำเดือนกรกฎาคม 2562 สำนักงานปลัด 14
2 3 เม.ย.62 - ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.แพรกหนามแดง ประจำเดือนเมษายน 2562 สำนักงานปลัด 9
3 6 มี.ค.62 - ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.แพรกหนามแดง ประจำเดือนมีนาคม 2562 สำนักงานปลัด 9
4 6 ก.พ.62 - ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัด อบต.แพรกหนามแดง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปลัด 11
5 9 ม.ค.62 -ประขุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.แพรกหนามแดง ประจำเดือนมกราคม 2562 สำนักงานปลัด 16
6 รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.แพรกหนามแดง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 สำนักงานปลัด 58
7 7 ธ.ค.61 - ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ในสังกัด อบต.แพรกหนามแดง ประจำเดือนธันวาคม 2561 สำนักงานปลัด 13
8 การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันและเกณฑ์การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถส่วนกลาง ของ อบต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.แพรกหนามแดง 49
9 ประกาศ อบต.แพรกหนามแดง เรื่อง มาตรฐานประหยัดพลังงาน อบต.แพรกหนามแดง 47
10 5 ต.ค. 61 - ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานงาน ในสังกัด อบต.แพรกหนามแดง ประจำเดือนตุลาคม 2561 อบต.แพรกหนามแดง 40

หน้า 1 จาก 2

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง