แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 สำนักปลัด 38
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2566 สำนักปลัด 65
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน สำนักปลัด 44
4 แผนปฏิบัติการการป้องการการทุจริต ปี 2566 สำนักปลัด 47
5 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 38
6 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) สำนักปลัด 40
7 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2564-2565 สำนักปลัด 173
8 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 สำนักปลัด 115
9 การประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน ประจำปี 2563 สำนักปลัด 132
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) สำนักปลัด 282

หน้า 1 จาก 2

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)