แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สำนักปลัด 34
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สำนักปลัด 71
3 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ สำนักปลัด 70
4 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 สำนักปลัด 71
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2566 สำนักปลัด 94
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน สำนักปลัด 79
7 แผนปฏิบัติการการป้องการการทุจริต ปี 2566 สำนักปลัด 68
8 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 54
9 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) สำนักปลัด 56
10 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2564-2565 สำนักปลัด 212

หน้า 1 จาก 2

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)