สัญญาต่าง ๆ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 31 ต.ค. 60 - สัญญาซื้อขายทั่วไป เลขที่ 2/2561 (จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี งปม. 2561 (ภาคเรียนที่ 2/2560) อบต.แพรกหนามแดง 267
2 19 ต.ค. 60 - สัญญาซื้อขายทั่วไป เลขที่ 1/2561 (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ตามโครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย (Outdoor Fixed Network Camera) องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงฯ) อบต.แพรกหนามแดง 125
3 2 ต.ค. 60 - สัญญาจ้าง เลขที่ 1/2661 (จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ) อบต.แพรกหนามแดง 190
4 25 ก.ย. 60 - สัญญาจ้าง เลขที่ 9/2560 (โครงการปรับปรุงท่อน้ำประปาสายเลียบคลองผีหลอก หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม) อบต.แพรกหนามแดง 97
5 23 พ.ค. 60 - สัญญาซื้อขาย เลขที่ 3/2560 (จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภทรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบฯ) อบต.แพรกหนามแดง 36
6 11 พ.ค. 60 - สัญญาจ้าง เลขที่ 8/2560 (โครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชบนคันคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม) อบต.แพรกหนามแดง 41
7 11 พ.ค. 60 - สัญญาจ้าง เลขที่ 7/2560 (โครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชบนคันคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม) อบต.แพรกหนามแดง 30
8 11 พ.ค. 60 - สัญญาจ้าง เลขที่ 6/2560 (โครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชบนคันคลอง หมู่ที่ 1, 2, 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม) อบต.แพรกหนามแดง 32
9 11 พ.ค. 60 - สัญญาซื้อขาย เลขที่ 2/2560 (จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภาคเรียนที่ 1/2560) อบต.แพรกหนามแดง 210
10 18 เม.ย. 60 - สัญญาจ้าง เลขที่ 5/2560 (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ปลายคลอง ส่งน้ำชลประทาน สาย 1L-2R-19L-1R หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม) อบต.แพรกหนามแดง 35
11 10 เม.ย. 60 - สัญญาจ้าง เลขที่ 4/2560 (โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเลียบถนนสายโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม) อบต.แพรกหนามแดง 32
12 16 ธ.ค. 59 - สัญญาจ้าง เลขที่ 3/2560 (โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนเลียบคลองชลประทาน สาย 2L-2R-19L-1R หมู่ที่ 3 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม) อบต.แพรกหนามแดง 34
13 29 ต.ค. 59 - สัญญาซื้อขาย เลขที่ 1/2560 (จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภาคเรียนที่ 2/2559) อบต.แพรกหนามแดง 31
14 18 ต.ค. 59 - สัญญาจ้าง เลขที่ 2/2560 (โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ภายในเขตตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม) อบต.แพรกหนามแดง 33
15 3 ต.ค. 59 - สัญญาจ้าง เลขที่ 1/2560 (โครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 12 เดือน) อบต.แพรกหนามแดง 30
16 16 ม.ค. 60 - การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นผู้จัดการการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับงานจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภทรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 4.5 ตัน จำนวน 1 คัน อบต.แพรกหนามแดง 62
17 21_ธันวาคม_2559 #ข่าวฝากประชาสัมพันธ์_ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อบต.แพรกหนามแดง 52

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตราอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง