สรุปแบบ สขร.1


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 1 ก.ค.67 -รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรอบเดือนมิถุนายน 2567 กองคลัง 28
2 4 มิ.ย.67 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2567 กองคลัง 94
3 1 พ.ค.67-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรอบเดือนเมษายน 2567 กองคลัง 65
4 5 เม.ย. 67 - รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567) (O16) อบต.แพรกหนามแดง 87
5 1 เม.ย.67 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรอบเดือนมีนาคม 2567 กองคลัง 107
6 22 มี.ค. 67 - รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (O17) อบต.แพรกหนามแดง 128
7 5 มี.ค.67 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567 กองคลัง 65
8 7 ก.พ. 67- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรอบเดือนมกราคม 2567 กองคลัง 72
9 7 ม.ค.67- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรอบเดือนธันวาคม 2566 กองคลัง 70
10 6 ธ.ค.66- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 กองคลัง 99
11 7 พ.ย.. 66 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรอบเดือนตุลาคม 2566 กองคลัง 105
12 30 ต.ค. 66 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ในรอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566 กองคลัง 19092
13 2 ต.ค. 66 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบเดือนกันยายน 2566 กองคลัง 85
14 1 ก.ย. 66 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบเดือนสิงหาคม 2566 กองคลัง 108
15 3 ส.ค. 66 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบเดือนกรกฎาคม 2566 กองคลัง 82
16 3 ก.ค. 66 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบเดือนมิถุนายน 2566 กองคลัง 106
17 1 มิ.ย.. 66 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 กองคลัง 101
18 1 พ.ค.. 66 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบเดือนเมษายน 2566 กองคลัง 85
19 21 เม.ย. 66 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565) อบต.แพรกหนามแดง 4751
20 12 เม.ย. 66 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ในรอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566) อบต.แพรกหนามแดง 8655

หน้า 1 จาก 6

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)