สรุปแบบ สขร.1


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 21 เม.ย. 66 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565) อบต.แพรกหนามแดง 4327
2 12 เม.ย. 66 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ในรอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566) อบต.แพรกหนามแดง 4719
3 1 เม.ย. 66 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบเดือนมีนาคม 2566 อบต.แพรกหนามแดง 28
4 1 มี.ค. 66 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 อบต.แพรกหนามแดง 21
5 1 ก.พ. 66 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบเดือนมกราคม 2566 อบต.แพรกหนามแดง 28
6 30 ธ.ค. 65 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบเดือนธันวาคม 2565 อบต.แพรกหนามแดง 121
7 1 ธ.ค. 65 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 อบต.แพรกหนามแดง 44
8 1 พ.ย. 65 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบเดือนตุลาคม 2565 อบต.แพรกหนามแดง 38
9 3 ต.ค. 65 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบเดือนกันยายน 2565 อบต.แพรกหนามแดง 35
10 1 ก.ย. 65 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบเดือนสิงหาคม 2565 อบต.แพรกหนามแดง 30
11 1 ส.ค. 65 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบเดือนกรกฏาคม 2565 อบต.แพรกหนามแดง 30
12 1 ก.ค. 65 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบเดือนมิถุนายน 2565 อบต.แพรกหนามแดง 32
13 1 มิ.ย. 65 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 อบต.แพรกหนามแดง 26
14 2 พ.ค. 65 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบเดือนเมษายน 2565 อบต.แพรกหนามแดง 32
15 8 เม.ย. 65 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2564) อบต.แพรกหนามแดง 245
16 8 เมษายน 2565 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ในรอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565) อบต.แพรกหนามแดง 130
17 1 เม.ย. 65 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบเดือนมีนาคม 2565 อบต.แพรกหนามแดง 185
18 1 มี.ค. 65 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 อบต.แพรกหนามแดง 130
19 1 ก.พ. 65 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบเดือนมกราคม 2565 อบต.แพรกหนามแดง 146
20 3 ม.ค. 65 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบเดือนธันวาคม 2564 อบต.แพรกหนามแดง 114

หน้า 1 จาก 6

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)