สรุปแบบ สขร.1


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 5 เม.ย. 67 - รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567) (O16) อบต.แพรกหนามแดง 15
2 1 เม.ย.67 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรอบเดือนมีนาคม 2567 กองคลัง 16
3 22 มี.ค. 67 - รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (O17) อบต.แพรกหนามแดง 19
4 5 มี.ค.67 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567 กองคลัง 23
5 7 ก.พ. 67- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรอบเดือนมกราคม 2567 กองคลัง 37
6 7 ม.ค.67- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรอบเดือนธันวาคม 2566 กองคลัง 40
7 6 ธ.ค.66- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 กองคลัง 66
8 7 พ.ย.. 66 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรอบเดือนตุลาคม 2566 กองคลัง 77
9 30 ต.ค. 66 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ในรอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566 กองคลัง 12334
10 2 ต.ค. 66 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบเดือนกันยายน 2566 กองคลัง 54
11 1 ก.ย. 66 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบเดือนสิงหาคม 2566 กองคลัง 50
12 3 ส.ค. 66 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบเดือนกรกฎาคม 2566 กองคลัง 46
13 3 ก.ค. 66 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบเดือนมิถุนายน 2566 กองคลัง 57
14 1 มิ.ย.. 66 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 กองคลัง 52
15 1 พ.ค.. 66 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบเดือนเมษายน 2566 กองคลัง 54
16 21 เม.ย. 66 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565) อบต.แพรกหนามแดง 4721
17 12 เม.ย. 66 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ในรอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566) อบต.แพรกหนามแดง 8514
18 1 เม.ย. 66 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบเดือนมีนาคม 2566 อบต.แพรกหนามแดง 71
19 1 มี.ค. 66 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 อบต.แพรกหนามแดง 64
20 1 ก.พ. 66 - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบเดือนมกราคม 2566 อบต.แพรกหนามแดง 71

หน้า 1 จาก 6

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)