รายชื่อผู้ชนะ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 2 มิ.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหินคลุก พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ สำหรับซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเลียบคลองรางทับแถบฝั่งซ้ายและฝั่งขวา จำนวน ๕๐๔ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 25
62 1 มิ.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรกล ดำเนินการเก็บกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำคลองสาธารณะ จำนวน ๔ คลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง มีระยะทางรวม ๕.๔๗๐ เมตร มีวัชพืชและผักตบความยาวรวม ๕,๑๗๐ เมตร หรือไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐.๒๕ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจา อบต.แพรกหนามแดง 34
63 27 พ.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๘ คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕) จำนวน ๙๙ วันทำการฯ อบต.แพรกหนามแดง 18
64 27-5-65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕) ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑๙ วัน (เปิดภาคเรียน ๙๘ วันทำการ, ปิดภาคเรียน ๒๑ วัน) อบต.แพรกหนามแดง 17
65 26 พ.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๒๐๐ โด๊ส และเข็มฉีดยา เบอร์ ๒๓ จำนวน ๖ กล่อง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ช่วงที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 21
66 10 พ.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด บริเวณท่อน้ำมันไฮดรอลิก (แป๊ปไหลกลับ) และบริเวณอื่นที่เกี่ยวข้อง ของรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า ทะเบียน ตค-๑๒๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๑๘-๖๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 24
67 10 พ.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพของเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TCL ขนาด ๒๔๐๐๐BTU รหัสพัสดุ ๔๒๐-๖๒-๐๐๑๓ (ติดตั้งบริเวณกองคลังฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 20
68 6 พ.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๓ รายการ และจ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลโครงการฯ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ (ครั้งที่ ๔) ในวันที่ ๑๐ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ อบต.แพรกหนามแดง 23
69 2 พ.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ประเภทยางมะตอยสำเร็จรูป (ชนิดถุง) ขนาดบรรจุถุงละ ๒๐ กก. จำนวน ๒๐ ถุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 24
70 29 เม.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพของเครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ๒ สูบ ขนาด ๒๐ แรงม้า ยี่ห้อ Honda รุ่น GXV๖๒๐ รหัสพัสดุ ๐๙๙-๕๑-๐๐๐๑ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 66
71 22 เม.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.แพรกหนามแดง 95
72 7 เม.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อศูนย์บริการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 65
73 5 เม.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพัสดุ จำนวน ๓ รายการ และซื้อพัสดุ จำนวน ๖ รายการ และขอจ้างพัสดุ จำนวน ๑ รายการ (รายละเอียดตามกำหนด) เพื่อใช้สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 21
74 28 มี.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๓ รายการ และจ้างประกอบอาหารกลางวัน พร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ ๓) อบต.แพรกหนามแดง 18
75 28 มี.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว จำนวน ๑ รายการ และจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ช่วงที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 26
76 28 มี.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุด ครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa-๓๐๑๑i รหัสพัสดุ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๓ (สำนักงานปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 22
77 25 มี.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๖ รายการ และจ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลฯ จำนวน ๒ รายการ สำหรับเพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 22
78 23 มี.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพาหนะ (รถยนต์) สำหรับขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้ง ส.อบต.แพรกหนามแดง ใหม่ (หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 20
79 17 มี.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภทผงหมึกเลเซอร์ ยี่ห้อ Brother TN-๓๔๔๘ รุ่น HL-L๖๒๐๐DW จำนวน ๒ กล่อง และอุปกรณ์เพิ่มช่อง USB HUB ๗-Port จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 21
80 17 มี.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประเภทเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบ ๒ (๒๗ หน้า/นาที) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 24

หน้า 4 จาก 40

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง