รายชื่อผู้ชนะ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 8 ก.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 14
42 8 ก.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 12
43 8 ก.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 14
44 6 ก.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประเภทสารเคมีกำจัดวัชพืช ทู โฟ-ดี (๒-๔-D) ๒, ๔-dichlorophenoxy acetic acid แบบน้ำ จำนวน ๔๕ ขวด (ขนาด ๑ ลิตร/ขวด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 19
45 4 ก.ค. 65 - จ้างปรับปรุงป้ายเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๓ ป้าย, จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลฯ จำนวน ๑ ผืน และจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๐ ลัง เพื่อใช้สำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจา อบต.แพรกหนามแดง 17
46 1 ก.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI รุ่น ๓๐๑d รหัสพัสดุ ๔๗๘-๕๖-๐๐๐๗ (สำนักปลัดฯ) พร้อมค่าบริการ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 31
47 1 ก.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสินค้า จำนวน ๒ รายการ และจัดซื้อสินค้า จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 13
48 24 มิ.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพ ของระบบถังน้ำประปาบาดาล (ข้างวัดเจริญรัตนาราม) หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง พร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 14
49 24 มิ.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๓ รายการ และจ้างประกอบอาหารกลางวัน ประเภทข้าวกล่อง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (ครั้งที่ ๖) อบต.แพรกหนามแดง 15
50 23 มิ.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดฯ) ประเภทผงหมึกโทรสาร (FAX) สำหรับเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ CANON รุ่น L๑๗๐ รหัสพัสดุ ๔๒๔-๕๘-๐๐๐๒ จำนวน ๑ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 18
51 22 มิ.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุด จำนวน ๒ รายการ สำหรับครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa-๓๐๑๑i รหัสพัสดุ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๓ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 28
52 21 มิ.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งานของรถยนต์ส่วนกลางฯ จำนวน 2 คัน อบต.แพรกหนามแดง 17
53 20 มิ.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 17
54 20 มิ.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 16
55 20 มิ.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 10
56 20 มิ.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 14
57 14 มิ.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้สำหรับเครื่องตัดหญ้า และเครื่องเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 21
58 14 มิ.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๒ รายการ และจ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลฯ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ อบต.แพรกหนามแดง 16
59 10-6-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์บันทึกข้อมูล Harddisk ๓.๕ ๔TB cache ๒๕๖MB เพื่อใช้สำหรับซ่อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ในเครื่องบันทึกข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รหัสพัสดุ ๔๙๕/๑-๖๐-๐๐๐๑ จำนวน ๒ ลูก พร้อมบริการเปลี่ยนและตรวจเช็คระบบ อบต.แพรกหนามแดง 28
60 2 มิ.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๓ รายการ และจ้างประกอบอาหารกลางวัน ประเภทข้าวกล่อง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ (ครั้งที่ ๕) อบต.แพรกหนามแดง 20

หน้า 3 จาก 40

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง