รายชื่อผู้ชนะ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
181 22 ก.พ. 64 - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๖ รายการ และจัดจ้างสินค้า จำนวน ๒ รายการ สำหรับเพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 37
182 15 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 38
183 15 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 36
184 15 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 32
185 15 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 36
186 11 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทชุดเครื่องเสียงห้องประชุม พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องประชุม อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ ๙/๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง (สำนักงาปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 32
187 8 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ LG รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๖-๐๐๑๙ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 34
188 8 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๒-๐๐๑๖ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 35
189 5 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 34
190 5 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 37
191 5 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 42
192 5 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 48
193 3 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ Hosting และต่ออายุโดเมนเนมภายใต้เว็บไซต์ชื่อ www.phragnamdang.go.th พร้อมทั้งจัดจ้างผู้ดูแลระบบ Online เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (รายปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อบต.แพรกหนามแดง 44
194 3 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทน้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชน (สำนักงานปลัดฯ) จำนวน ๑๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 41
195 1 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทถังเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๑,๕๐๐ ลิตร วัสดุทำด้วยโพลีเอสทีลีน (Polyethylene PE) ทึบแสง ป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำ จำนวน ๔ ถัง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 72
196 26 ม.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องพ่นหมอกควัน ชนิดสะพายไหล่ จำนวน ๒ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 96
197 25 ม.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไปของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-๖๗๗๒ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๖๓-๐๐๐๓ ตามสมุดคู่มือรับประกันและบริการ (ระยะที่ ๑ รอบ ๑๕,๐๐๐ กม. หรือ ๑๒ เดือนแล้วแต่อย่างใดถึงก่อน อบต.แพรกหนามแดง 37
198 22 ม.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น ประเภทน้ำมันไฮดรอลิก ขนาดบรรจุ ๑๘ ลิตร เพื่อใช้สำหรับรถบรรทุกเทท้าย พร้อมกระเช้า ทะเบียน ๘๐-๗๔๑๗ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๒๑-๕๙-๐๐๐๑ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 48
199 21 ม.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า ทะเบียน ตค-๑๒๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๑๘-๖๐-๐๐๐๑ (ตามคู่มือการใช้งาน รอบ ๑,๐๐๐ ชม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 51
200 21 ม.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขนาดกระดาษ A๔ พิมพ์ ๔ สีทั้งเล่ม จำนวน ๓๐๐ เล่ม (๕๒ หน้ารวมปก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 47

หน้า 10 จาก 38

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง