รายชื่อผู้ชนะ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
181 27 ก.พ. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเบนซิน สำหรับเป็นวัสดุเชื้อเพลิงเติมเครื่องพ่นหมอกควันของ อบต.แพรกหนามแดง จำนวน ๘๐ ลิตร เพื่อใช้สำหรับดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก (ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อบต.แพรกหนามแดง 120
182 15 ก.พ. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 124
183 15 ก.พ. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ (กองช่าง) สำหรับเครื่องตัดหญ้า และ เครื่องเรือยนต์ จำนวน ๙ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 103
184 15 ก.พ. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ สำหรับซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 107
185 14 ก.พ. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งตามรอบระยะเวลา และตรวจเช็คอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งอาจจะเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ พร้อมค่าบริการ อบต.แพรกหนามแดง 100
186 14 ก.พ. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟิล์มกรองแสงรถยนต์ (รอบคัน) จำนวน ๔ บาน พร้อมติดตั้ง และติดสติ๊กเกอร์ข้อความหน่วยงานบริเวณกระจกบกลมด้านหน้า จำนวน ๑ ชุด สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-๔๓๗๔ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๒ (สำนักปลัด) อบต.แพรกหนามแดง 104
187 13 ก.พ. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ระบบคลัช และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ชำรุดหมดสภาพของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-๔๓๗๔ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๒ (สำนักปลัดฯ) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 108
188 8 ก.พ. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๔ รายการ และจ้างประกอบอาหารกลางวัน ประเภทข้าวกล่อง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ ๒) อบต.แพรกหนามแดง 105
189 6 ก.พ. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ Hosting และต่ออายุโดเมนเนมภายใต้เว็บไซต์ชื่อ www.phragnamdang.go.th พร้อมทั้งจัดจ้างผู้ดูแลระบบ Online เว็บไซต์ (รายปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อบต.แพรกหนามแดง 89
190 1 ก.พ. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 100
191 26 ม.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) ชนิดตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ HP รหัสพัสดุ ๔๑๖-๖๑-๐๐๓๐ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 106
192 25 ม.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๖ ตัว พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 91
193 11 ม.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจ้างพัสดุ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนโครงการการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ สำหรับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 101
194 6 ม.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัดฯ) ประเภทเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI รุ่น B๔๓๒ รหัสพัสดุ ๔๗๘-๖๒-๐๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 128
195 6 ม.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ประเภทแปรงทาสีน้ำมัน ขนาด ๒.๕ นิ้ว เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการ เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ฯ อบต.แพรกหนามแดง 102
196 4 ม.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 75
197 4 ม.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 75
198 4 ม.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 88
199 4 ม.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 92
200 4 ม.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 84

หน้า 10 จาก 51

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)