รายชื่อผู้ชนะ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
141 15 มี.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซื้อสินค้า จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต โดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๔ การส่งเสริมอาชีพผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 37
142 12 มี.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 41
143 12 มี.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.ตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 134
144 10 มี.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนสาย สส.ถ. ๒๙-๐๐๗ สายบ้านสะพานหัน - สำนักสงฆ์วังทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 28
145 22 ก.พ. 64 - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๖ รายการ และจัดจ้างสินค้า จำนวน ๒ รายการ สำหรับเพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 34
146 15 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 35
147 15 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 33
148 15 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 29
149 15 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 33
150 11 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทชุดเครื่องเสียงห้องประชุม พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องประชุม อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ ๙/๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง (สำนักงาปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 28
151 8 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ LG รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๖-๐๐๑๙ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 31
152 8 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๒-๐๐๑๖ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 30
153 5 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 32
154 5 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 33
155 5 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 38
156 5 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 46
157 3 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ Hosting และต่ออายุโดเมนเนมภายใต้เว็บไซต์ชื่อ www.phragnamdang.go.th พร้อมทั้งจัดจ้างผู้ดูแลระบบ Online เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (รายปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อบต.แพรกหนามแดง 35
158 3 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทน้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชน (สำนักงานปลัดฯ) จำนวน ๑๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 36
159 1 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทถังเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๑,๕๐๐ ลิตร วัสดุทำด้วยโพลีเอสทีลีน (Polyethylene PE) ทึบแสง ป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำ จำนวน ๔ ถัง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 58
160 26 ม.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องพ่นหมอกควัน ชนิดสะพายไหล่ จำนวน ๒ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 75

หน้า 8 จาก 37

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง