รายชื่อผู้ชนะ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
101 25 ม.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๖ ตัว พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 30
102 11 ม.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจ้างพัสดุ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนโครงการการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ สำหรับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 37
103 6 ม.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัดฯ) ประเภทเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI รุ่น B๔๓๒ รหัสพัสดุ ๔๗๘-๖๒-๐๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 69
104 6 ม.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ประเภทแปรงทาสีน้ำมัน ขนาด ๒.๕ นิ้ว เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการ เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ฯ อบต.แพรกหนามแดง 40
105 4 ม.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 18
106 4 ม.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 17
107 4 ม.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 18
108 4 ม.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 17
109 4 ม.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 18
110 4 ม.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 17
111 4 ม.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 32
112 28-12-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 70
113 22 ธ.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ลบ.ม. เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมคอสะพานบริเวณคลองสะพานหัน ถนนสายวัดวังทองเวฬุวัน หมู่ที่ ๒ ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 24
114 22 ธ.ค. 65 - ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก อบต.แพรกหนามแดง 27
115 22 ธ.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ลบ.ม. เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมคอสะพานบริเวณคลองสะพานหัน ถนนสายวัดเวฬุวัน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 32
116 19 ธ.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรประวัติพนักงาน อบต. (สำนักปลัด) เพื่อใช้งานในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ และค่าขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 41
117 19 ธ.ค. 65 -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ชนิดต่าง ๆ (กองคลัง) เพื่อใช้งานในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 29
118 19 ธ.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า ทะเบียน ตค-๑๒๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๑๘-๖๐-๐๐๐๑ (ตามคู่มือการใช้งาน รอบ ๑,๕๐๕ ชั่วโมง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 38
119 15 ธ.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัสดุและจัดซื้อพัสดุ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 36
120 15 ธ.ค. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลอวยพรปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ ขนาด ๓.๐๐ x ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน (รายละเอียดตามแบบกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 27

หน้า 6 จาก 46

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)