รายชื่อผู้ชนะ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 16 ต.ค. 62 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562) อบต.แพรกหนามแดง 20
2 9 ต.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ประเภทท่อน้ำประปา PB จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 10
3 9 ต.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด ของเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera รุ่น TASKalfa ๓๐๑๑i รหัสพัสดุ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 11
4 7 ต.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 13
5 7 ต.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล จำนวน ๑ ผืน ตามโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 16
6 26 ก.ย. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 18
7 26 ก.ย. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 28
8 26 ก.ย. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักงานปลัดฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 24
9 26 ก.ย. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 22
10 26 ก.ย. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๕๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 32
11 17 ก.ย. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) จำนวน 60 ลัง เพื่อใช้สำหรับบริการเด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 6
12 16 ก.ย. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๑๐ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 5
13 16 ก.ย. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทแบตเตอรี่ เพื่อใช้สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 2 สูบ รหัสพัสดุ 099-51-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 5
14 16 ก.ย. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายอะคิลิคข้อความและจัดทำสติกเกอร์ข้อความ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 5
15 10 ก.ย. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) ประเภทลำโพงเครื่องรับความถี่ชนิดไร้สาย ขนาด ๑๕ นิ้ว กำลังขับ ๖๐ วัตต์ จำนวน ๑๒ ดอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 7
16 9 ก.ย. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน ๑๖ รายการ และหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย จำนวน ๖ ชุด สำหรับเด็กเล็ก ศพด.ต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 5
17 5 ก.ย. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรอง ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 4
18 2 ก.ย. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักงานปลัดฯ) จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 6
19 2 ก.ย. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สำนักงานปลัดฯ) จำนวน ๗ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 4
20 2 ก.ย. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 4

หน้า 1 จาก 19

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง