รายชื่อผู้ชนะ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 16 มี.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบรรทุกแบบท้ายลาด ระวางบรรทุกไม่น้อยกว่า 8 ตัน เพื่อใช้สำหรับขนย้ายรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค – 120 สมุทรสงคราม (ไป – กลับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 3
2 16 มี.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็งก้อน (สำหรับแช่น้ำดื่ม) ตามโครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ “กิจกรรมชาวแพรกหนามแดงร่วมใจ สร้างคลองสวยน้ำใส ตามแนวทางประชารัฐ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ 2)” อบต.แพรกหนามแดง 1
3 16 มี.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “กิจกรรมชาวแพรกหนามแดงร่วมใจ สร้างคลองสวยน้ำใส ตามแนวทางประชารัฐ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ 2)” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 1
4 6 มี.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณ์ Router ส่งสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 6
5 6 มี.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) รหัสพัสดุ 416-56-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 6
6 21 ก.พ. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คแก้ไขระบบเน็ตเวิร์ค และเปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (HUB) ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 10
7 20 ก.พ. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (เสาธง, ฐานศาลพระภูมิ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.แพรกหนามแดง 93
8 19 ก.พ. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็งก้อน (สำหรับแช่น้ำดื่ม) ตามโครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยใจ ครั้งที่ 2” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 10
9 19 ก.พ. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถุงดำ (สำหรับใส่ขยะ) ตามโครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยใจ ครั้งที่ 2” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 12
10 19 ก.พ. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยใจ ครั้งที่ 2” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 10
11 16 ก.พ. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบรรทุกแบบท้ายลาด ระวางบรรทุกไม่น้อยกว่า 8 ตัน เพื่อใช้สำหรับขนย้ายรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค – 120 สมุทรสงคราม เพื่อปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 11
12 12 ก.พ. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 13
13 6 ก.พ. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็งก้อน (สำหรับแช่น้ำดื่ม) ตามโครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยใจ ครั้งที่ 1” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 13
14 6 ก.พ. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยใจ ครั้งที่ 1” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 15
15 6 ก.พ. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยใจ ครั้งที่ 1” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 13
16 26 ม.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/ เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 15
17 26 ม.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ดูแลปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลเว็บไซต์ อบต.แพรกหนามแดง พร้อมเช่าพื้นที่ติดตั้ง ระบบ Online และต่ออายุโดเมนเนม ภายใต้ชื่อ www.phragnamdang.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 16
18 24 ม.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับให้บริการประชาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 8
19 24 ม.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับให้บริการเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 9
20 13 ม.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวารสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 18

หน้า 1 จาก 3

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตราอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง