รายชื่อผู้ชนะ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 22 ก.พ. 64 - เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๖ รายการ และจัดจ้างสินค้า จำนวน ๒ รายการ สำหรับเพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 4
2 15 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 7
3 15 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 7
4 15 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 5
5 15 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 4
6 11 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทชุดเครื่องเสียงห้องประชุม พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องประชุม อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ ๙/๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง (สำนักงาปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 5
7 8 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ LG รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๖-๐๐๑๙ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 3
8 8 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๒-๐๐๑๖ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 4
9 5 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 4
10 5 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 5
11 5 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 4
12 5 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 11
13 3 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ Hosting และต่ออายุโดเมนเนมภายใต้เว็บไซต์ชื่อ www.phragnamdang.go.th พร้อมทั้งจัดจ้างผู้ดูแลระบบ Online เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (รายปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อบต.แพรกหนามแดง 5
14 3 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทน้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชน (สำนักงานปลัดฯ) จำนวน ๑๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 5
15 1 ก.พ. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทถังเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๑,๕๐๐ ลิตร วัสดุทำด้วยโพลีเอสทีลีน (Polyethylene PE) ทึบแสง ป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำ จำนวน ๔ ถัง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 4
16 26 ม.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องพ่นหมอกควัน ชนิดสะพายไหล่ จำนวน ๒ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 4
17 25 ม.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไปของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-๖๗๗๒ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๖๓-๐๐๐๓ ตามสมุดคู่มือรับประกันและบริการ (ระยะที่ ๑ รอบ ๑๕,๐๐๐ กม. หรือ ๑๒ เดือนแล้วแต่อย่างใดถึงก่อน อบต.แพรกหนามแดง 6
18 22 ม.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น ประเภทน้ำมันไฮดรอลิก ขนาดบรรจุ ๑๘ ลิตร เพื่อใช้สำหรับรถบรรทุกเทท้าย พร้อมกระเช้า ทะเบียน ๘๐-๗๔๑๗ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๒๑-๕๙-๐๐๐๑ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 5
19 21 ม.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า ทะเบียน ตค-๑๒๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๑๘-๖๐-๐๐๐๑ (ตามคู่มือการใช้งาน รอบ ๑,๐๐๐ ชม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 7
20 21 ม.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขนาดกระดาษ A๔ พิมพ์ ๔ สีทั้งเล่ม จำนวน ๓๐๐ เล่ม (๕๒ หน้ารวมปก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 12

หน้า 1 จาก 29

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
อบต.แพรกหนามแดง