รายชื่อผู้ชนะ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 2 ก.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 3
2 29 มิ.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพันธุ์ต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10 (ต้นรวงผึ้ง) และกระถางปูนซีเมนต์สำหรับปลูกต้นไม้ฯ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว- มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 3
3 29 มิ.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 8
4 29 มิ.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล จำนวน ๘ รายการ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 7
5 29 มิ.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็งก้อน (สำหรับแช่น้ำดื่ม) “กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 2
6 29 มิ.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม (ชนิดถ้วย) เพื่อใช้ในโครงการฯ “กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 3
7 29 มิ.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย จำนวน 3 รายการ ตามโครงการฯ “กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 3
8 21 มิ.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 6
9 20 มิ.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็งก้อน (สำหรับแช่น้ำดื่ม) เพื่อใช้ในโครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยใจ ครั้งที่ 3” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 3
10 20 มิ.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม (ชนิดถ้วย) เพื่อใช้ในโครงการฯ “กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยใจ ครั้งที่ 3” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 5
11 20 มิ.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็งก้อน (สำหรับแช่น้ำดื่ม) เพื่อใช้ในโครงการฯ “กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 6
12 20 มิ.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม (ชนิดถ้วย) เพื่อใช้ในโครงการฯ “กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 7
13 20 มิ.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายผ้าไวนิลฯ “กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 6
14 18 มิ.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็งก้อน (สำหรับแช่น้ำดื่ม) ตามโครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “กิจกรรมชาวแพรกหนามแดงร่วมใจ สร้างคลองสวยน้ำใส ตามแนวทางประชารัฐ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ 5)” อบต.แพรกหนามแดง 5
15 18 มิ.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “กิจกรรมชาวแพรกหนามแดงร่วมใจ สร้างคลองสวยน้ำใส ตามแนวทางประชารัฐ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ 5)” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 7
16 13 มิ.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด (ตู้ควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ) จำนวน 1 ชุด หมู่ที่ 4 (จุดที่ 4-46 ถึงจุดที่ 4-61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 4
17 13-6-61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพของรถอีแต๋น รหัสพัสดุ ๐๒๖-๔๓-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 8
18 12 มี.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่ใช้สำหรับ ศพด.ต.แพรกหนามแดง จำนวน ๓๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 7
19 5 มิ.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดท่อไอเสีย จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อคูโบต้า (เรือฟันวัชพืช) (กองช่างฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 7
20 5 มิ.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันจารบี ชนิดทนความร้อน จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 7

หน้า 1 จาก 7

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตราอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง