รายชื่อผู้ชนะ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 22 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 2
2 22 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 3
3 22 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักงานปลัดฯ) จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 3
4 22 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรอง ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2562 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 2
5 22 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทท่อน้ำประประปาขนาดต่าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 3
6 20 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด ตามสภาพการใช้งาน ของรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บจ-4374 สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ 002-55-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 3
7 20 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดของรถจักรยานยนต์ อบต.แพรกหนามแดง (กองช่าง) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 4
8 20 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็ค/ซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดของรถบรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-7417 สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 2
9 20 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 4
10 20 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดของระบบเครื่องปรับอากาศติดรถยนต์ภายในห้องโดยสารรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 5
11 19 ส.ค. 62 - ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก อบต.แพรกหนามแดง 3
12 16 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดของระบบเครื่องปรับอากาศติดรถยนต์ภายในห้องโดยสารรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 4
13 15 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด เครื่องถ่ายเอกสาร (สนง.ปลัด) ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa-๓๐๑๑i รหัสพัสดุ ๔๐๗-๖๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 5
14 15 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด เครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น KM ๓๐๓๕ รหัสพัสดุ ๔๑๗-๔๘-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 4
15 14 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมวัสดุอุปกรณ์และติดตั้งภายในอาคารที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 3
16 14 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น (กองช่าง) สำหรับวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าและครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๗ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 4
17 14 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๑๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 5
18 9 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรอง ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 3
19 9 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 5
20 9 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 1

หน้า 1 จาก 17

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง