รายชื่อผู้ชนะ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 21 มี.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในตำบลแพรกหนามแดง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 3
2 7 มี.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรอง ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 6
3 7 มี.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน เพื่อใช้ประกอบพิธีวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 6
4 7 มี.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพวงมาลัยดอกไม้สด จำนวน 9 พวง โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีพิธีทำบุญสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (แห่งใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 6
5 7 มี.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ จำนวน ๘ หลัง และพัดลมโคจรแขวนเต็นท์ จำนวน ๑๖ ตัว พร้อมติดตั้งสำหรับจัดงานโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีพิธีทำบุญ สนง.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (แห่งใหม่) หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะ อบต.แพรกหนามแดง 6
6 5 มี.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายคู่สายโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต จำนวน ๔ เลขหมาย พร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง (แห่งใหม่) หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 6
7 4 มี.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับพื้นที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 7
8 28 ก.พ. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ประเภทท่อน้ำประปาขนาดต่าง ๆ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 6
9 26 ก.พ. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านทึบแสงป้องกันแสงแดด พร้อมอุปกรณ์ ชนิดรางตัวเอ็ม พร้อมติดตั้งบริเวณหน้าต่างอาคารสำนักงานที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง (แห่งใหม่) จำนวน ๒๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 10
10 26 ก.พ. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตั้งบริเวณสถานที่ตั้งอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (แห่งใหม่) ตามประเพณีวัฒนธรรมไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 6
11 25 ก.พ. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุง สำหรับผสมใส่เครื่องพ่นหมอกควัน และ สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายเคลือบสารทีมีฟอส) เพื่อใช้สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อบต.แพรกหนามแดง 5
12 22 ก.พ. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล จำนวน ๑๓ ผืน เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 5
13 22 ก.พ. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ วัตต์ ชนิดความดันคงที่ จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับติดตั้งบริเวณที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง (แห่งใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 7
14 22 ก.พ. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังเก็บน้ำ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ สำหรับติดตั้งบริเวณที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง (แห่งใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 6
15 22 ก.พ. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (แห่งใหม่) ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อมโครงเคร่าไม้ จำนวน ๘ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 6
16 22 ก.พ. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (แห่งใหม่) ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อมโครงเคร่าไม้ จำนวน ๘ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 5
17 20 ก.พ. 62 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561) อบต.แพรกหนามแดง 26
18 15 ก.พ. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพ ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-1290 สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ 002-44-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 4
19 15 ก.พ. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๑๓ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๖-๔๘-๐๐๐๑ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 5
20 13 ก.พ. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชบนคันคลองในเขตตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑๘ คลองฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.แพรกหนามแดง 31

หน้า 1 จาก 13

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง