รายชื่อผู้ชนะ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 2 ก.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 3
2 26 มิ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายเบลท์และอุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับยกเรือตัดฟันวัชพืช รหัสพัสดุ ๐๓๓-๕๔-๐๐๐๓ จำนน ๒ ชุด พร้อมตัดเชื่อมทำหูคล้องบริเวณเรือตัดฟันวัชพืช จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 5
3 23 มิ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓) ประเภทนมกล่องยูเอชที (เพิ่มเติม) อบต.แพรกหนามแดง 6
4 23 มิ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓) ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐๙ วัน อบต.แพรกหนามแดง 7
5 23 มิ.ยง 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓) ตั้งแต่วัน ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) จำนวน ๑๐๓ วันทำการ อบต.แพรกหนามแดง 6
6 19 มิ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านหน้าต่างแบบทึบแสง ป้องกันแสงแดด (UV) ชนิดรางตัวเอ็ม สำหรับติดตั้งบริเวณหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๙ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 8
7 18 มิ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ สำหรับดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 7
8 15 มิ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ พร้อมโครงเคร่าไม้ จำนวน ๑๒ ป้าย และจัดซื้อไม้ยูคาลิปตัส จำนน ๔๘ ท่อน สำหรับติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 6
9 12 มิ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 6
10 12 มิ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa-๓๐๑๑i รหัสพัสดุ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 14
11 9 มิ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจ้างสินค้า จำนวน ๓ ประเภท เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ ๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 7
12 8 มิ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด (ชุดตู้ควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ) หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 5
13 8 มิ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ ประเภทใบตัดวัชพืช (เหล็กหนา) สำหรับใช้กับเรือฟันวัชพืช รหัสพัสดุ ๐๓๓-๕๔-๐๐๐๓ จำนวน ๑ ชุด พร้อมน๊อต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 6
14 2 มิ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 3
15 2 มิ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 2
16 2 มิ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 2
17 2 มิ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 3
18 2 มิ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 2
19 2 มิ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๘ รายการ อบต.แพรกหนามแดง 3
20 2 มิ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 3

หน้า 1 จาก 24

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง