รายชื่อผู้ชนะ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 24 มี.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖ เดือน อบต.แพรกหนามแดง 1
2 23 มี.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 1
3 15 มี.ค. 66 -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๔ รายการ และจ้างประกอบอาหารกลางวัน ประเภทข้าวกล่อง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ ๓) อบต.แพรกหนามแดง 4
4 10 มี.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซมเปลี่ยอุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย จำนวน ๑๖ ตัว จำนวน ๗ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 7
5 10 มี.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบโครงข่ายเคบิลสายใยแก้วนำแสงชนิด ๑๒ แกน ติดตั้งแขวนเสาภายนอก บริเวณสะพานลอยคนข้ามถนนพระราม ๒ บริเวณทางเข้าวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง (ฝั่งขาล่องใต้) อบต.แพรกหนามแดง 7
6 3 มี.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 16
7 2 มี.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ) จำนวน ๒,๐๐๐ ตัว (เบิกจ่ายตามจำนวนที่สำรวจจริง) ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อบต.แพรกหนามแดง 23
8 2 มี.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 74
9 2 มี.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๒,๐๐๐ โด๊ส พร้อมบัตรและเหรียญ และวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นสำหรับใช้งาน จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อบต.แพรกหนามแดง 13
10 27 ก.พ. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเบนซิน สำหรับเป็นวัสดุเชื้อเพลิงเติมเครื่องพ่นหมอกควันของ อบต.แพรกหนามแดง จำนวน ๘๐ ลิตร เพื่อใช้สำหรับดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก (ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อบต.แพรกหนามแดง 13
11 15 ก.พ. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 27
12 15 ก.พ. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ (กองช่าง) สำหรับเครื่องตัดหญ้า และ เครื่องเรือยนต์ จำนวน ๙ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 10
13 15 ก.พ. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ สำหรับซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 13
14 14 ก.พ. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งตามรอบระยะเวลา และตรวจเช็คอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งอาจจะเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ พร้อมค่าบริการ อบต.แพรกหนามแดง 18
15 14 ก.พ. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟิล์มกรองแสงรถยนต์ (รอบคัน) จำนวน ๔ บาน พร้อมติดตั้ง และติดสติ๊กเกอร์ข้อความหน่วยงานบริเวณกระจกบกลมด้านหน้า จำนวน ๑ ชุด สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-๔๓๗๔ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๒ (สำนักปลัด) อบต.แพรกหนามแดง 19
16 13 ก.พ. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ระบบคลัช และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ชำรุดหมดสภาพของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-๔๓๗๔ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๒ (สำนักปลัดฯ) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 14
17 8 ก.พ. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๔ รายการ และจ้างประกอบอาหารกลางวัน ประเภทข้าวกล่อง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ ๒) อบต.แพรกหนามแดง 23
18 6 ก.พ. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ Hosting และต่ออายุโดเมนเนมภายใต้เว็บไซต์ชื่อ www.phragnamdang.go.th พร้อมทั้งจัดจ้างผู้ดูแลระบบ Online เว็บไซต์ (รายปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อบต.แพรกหนามแดง 11
19 1 ก.พ. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 26
20 26 ม.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) ชนิดตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ HP รหัสพัสดุ ๔๑๖-๖๑-๐๐๓๐ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 31

หน้า 1 จาก 42

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง