รายชื่อผู้ชนะ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 24 มิ.ย. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์สายไฮดรอลิก รถบรรทุกเทท้ายเอนกประสงค์ พร้อมกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-7417 สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 4
2 24 มิ.ย. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) สำหรับบริการประชาชน จำนวน 50 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 6
3 10 มิ.ย. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทกากน้ำตาล จำนวน 15 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 9
4 10 มิ.ย. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำรวจ ประเภทบันไดอลูมิเนียม จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 10
5 10 มิ.ย. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทเรือท้องแบน (ไม้ทั้งลำ) รหัสพัสดุ ๐๓๓-๔๘-๐๐๐๑ จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 13
6 10 มิ.ย. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรอง ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 18
7 5 มิ.ย. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการย้ายจุดควบคุมและวัสดุอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั้งหมด ไปติดตั้งที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ ๙/๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 23
8 31 พ.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด (ตู้ควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ) แบบแมคเนติก จำนวน 1 ชุด ควบคุมจุดไฟฟ้าธารณะ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 9
9 30 พ.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่ ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งานของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-4374 สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 8
10 29 พ.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน สาย ๓L-๒R-๑๙L-๑R หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 44
11 28 พ.ค. 62 - จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ โทนสีม่วง ทรงกลม เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 11
12 28 พ.ค. 62 - จัดซื้อพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พร้อมกรอบหลุยส์สีทอง เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 18
13 28 พ.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าต่วนบาง จำนวน 4 ม้วน เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 11
14 28 พ.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 ผืน เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 12
15 28 พ.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติไทย, ธงตราสัญลักษณ์ ส.ท. และพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 14
16 27 พ.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรอง ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 11
17 23 พ.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไปฯ ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-1290 สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ 002-44-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 7
18 17 พ.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒) จำนวน ๑๒๐ วัน (เปิดภาคเรียน จำนวน ๑๐๐ วัน ปิดภาคเรียน จำนวน ๒๐ วัน) สำหรับเด็กนักเรียนฯ จำนวน ๑๕๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 11
19 10 พ.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทถังขยะแยกประเภท จำนวน ๔ สี (แดง-เหลือง-น้ำเงิน-เขียว) ชนิดล้อเลื่อน ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร พร้อมสกรีนข้อความ สีละ ๖ ใบ รวมทั้งสิ้น ๒๔ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 11
20 3 พ.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 14

หน้า 1 จาก 15

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง