รายชื่อผู้ชนะ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 17 ม.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ดูแลปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลเว็บไซต์ อบต.แพรกหนามแดง พร้อมเช่าพื้นที่ติดตั้ง ระบบ Online และต่ออายุโดเมนเนม ภายใต้ชื่อ www.phragnamdang.go.th ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 12
2 16 ม.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตรวจเช็ค/เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงทางไกล (ชนิดไร้สาย) จำนวน ๔ ชุด พร้อมติดตั้งตามจุดที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 4
3 9 ม.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบพลาสติก (สีเหลือง) ทรงกระบอก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรมแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะ อบต.แพรกหนามแดง 8
4 7 ม.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิกรถขุด ขนาด 18 ลิตร รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า รหัสพัสดุ 018-60-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 4
5 4 ม.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสีสเปรย์ สำหรับพ่นพลาสติกแบบกระป๋อง ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ “กิจกรรมแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 6
6 4 ม.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม (ชนิดถ้วย) สำหรับประชาคม ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ “กิจกรรมแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 6
7 4 ม.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประเภทต่าง ๆ จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรมแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 8
8 4 ม.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 6
9 3 ม.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายางประทับขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เพื่อใช้ในส่วนราชการสำนักงานปลัดฯ จำนวน ๙ รายการ และกองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
10 27 ธ.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหม้อน้ำรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กระบะท้ายลาด) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๕๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๑๓-๖๑-๐๐๐๑ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 6
11 27 ธ.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ กิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สร้าง ๑ ถนนสวย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 6
12 24 ธ.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลังฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
13 24 ธ.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
14 24 ธ.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัดฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
15 20 ธ.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
16 20 ธ.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์อวยพรปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
17 20 ธ.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม (ชนิดถ้วย) สำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
18 20 ธ.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๒ ตลับ สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสพัสดุ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๒ (สำนักงานปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
19 17 ธ.ค. 61 - ค่าเช่ากระแสไฟฟ้า พร้อมติดตั้งประดับหลอดไฟแสงสว่าง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 5
20 17 ธ.ค. 61 - เช่าเต็นท์ ขนาด 5.00 x 8.00 เมตร ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 8

หน้า 1 จาก 11

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง