รายชื่อผู้ชนะ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 14 ม.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขนาดกระดาษ A๔ พิมพ์ ๔ สีทั้งเล่ม จำนวน ๓๐๐ เล่ม (๔๔ หน้ารวมปก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 4
2 13 ม.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๒ ประเภท เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 3
3 8 ม.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยนกระทะล้อยางรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ขอบ ๙.๐๐ ? ๒๐ สำหรับรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กระบะท้ายลาด) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๕๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๑๓-๑๖-๐๐๐๑ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 7
4 7 ม.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารคาว-หวาน พร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เพื่อบริการจัดเลี้ยงสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 5
5 6 ม.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กระบะท้ายลาด) ขอบยาง ๒๐ นิ้ว (๙.๐๐-๒๐) พร้อมบริการเปลี่ยนและตั้งศูนย์ถ่วงล้อ จำนวน ๑๐ ชุด สำหรับรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กระบะท้ายลาด) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๕๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๑๓-๖๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 6
6 3 ม.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน ของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ๘๐-๕๐๑๓ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๖-๔๘-๐๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 4
7 3 ม.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะและวัชพืชในลำคลองและที่ทางสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (ตัดหญ้าเก็บขยะ ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 6
8 27-12-62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพ จำนวน ๑๐ รายการ สำหรับรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กระบะท้ายลาด) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๕๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๑๓-๖๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 6
9 27 ธ.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ NOTEBOOK (สำนักงานปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 8
10 27 ธ.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ รพัสพัสดุ ๔๑๖-๕๖-๐๐๑๗ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 12
11 27 ธ.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างและซื้อ พัสดุจำนวน ๓ รายการ เพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 6
12 25 ธ.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ขนาด ๗.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 7
13 24 ธ.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีฯ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.แพรกหนามแดง 109
14 23 ธ.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑๑) จำนวน ๑๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 6
15 20 ธ.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒๗ ชุด สำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 7
16 19 ธ.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจ้างพัสดุ เพื่อใช้สำหรับจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 8
17 19 ธ.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจ้าง พัสดุ จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 6
18 18 ธ.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 5
19 13 ธ.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 4
20 6 ธ.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒๗ ชุด สำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 11

หน้า 1 จาก 20

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง