แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลอบต.แพรกหนามแดง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ อบต.แพรกหนามแดง (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2564) สำนักปลัด 94
2 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปั (2564 -2566) ฉบับปรับปรุงครั้้งที่ 1/2564 สำนักปลัด 95
3 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 สำนักปลัด 51
4 การรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารของ อบต. สำนักปลัด 62
5 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 - 2566 สำนักปลัด 90
6 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด 42
7 แผนอัตรากำลังสามปี 2564 - 2566 ของ อบต.แพรกหนามแดง สำนักปลัด 57
8 แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด 73
9 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนประจำปี 2564 สำนักปลัด 58
10 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด 64
11 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด 79
12 ประกาศปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561 -2563) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563ช้แผนอัตรากำลัง สำนักปลัด 275
13 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 1/2563 เนื่องจากประกาศปรับปรุงโครงสร้างเป็น อบต.ประเภทสามัญ สำนักปลัด 184
14 บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) สำนักปลัด 53
15 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด 64
16 กำหนดจำนวนวันลา และมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สำนักปลัด 74
17 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561-2563 สำนักปลัด 111
18 ประกาศ หลักเกณฑ์การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าตอบแทน สำนักปลัด 109
19 แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2561 สำนักปลัด 222
20 แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2561-2563) อบต.แพรกหนามแดง สำนักปลัด 194
21 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.2558-2560) ปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 สำนักปลัด 287
22 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.2558-2560) สำนักปลัด 430
23 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.2555-2557) อบต.แพรกหนามแดง 560

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง