แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลอบต.แพรกหนามแดง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ อบต.แพรกหนามแดง (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2564) สำนักงานปลัด 29
2 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปั (2564 -2566) ฉบับปรับปรุงครั้้งที่ 1/2564 สำนักงานปลัด 27
3 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 สำนักงานปลัด 14
4 การรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารของ อบต. สำนักงานปลัด 11
5 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 - 2566 สำนักงานปลัด 32
6 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัด 16
7 แผนอัตรากำลังสามปี 2564 - 2566 ของ อบต.แพรกหนามแดง สำนักงานปลัด 13
8 แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานส่วนตำบล สำนักงานปลัด 33
9 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนประจำปี 2564 สำนักงานปลัด 20
10 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัด 25
11 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัด 49
12 ประกาศปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561 -2563) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563ช้แผนอัตรากำลัง สำนักงานปลัด 191
13 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 1/2563 เนื่องจากประกาศปรับปรุงโครงสร้างเป็น อบต.ประเภทสามัญ สำนักงานปลัด 147
14 บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) สำนักงานปลัด 26
15 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานปลัด 34
16 กำหนดจำนวนวันลา และมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 31
17 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561-2563 สำนักงานปลัด 78
18 ประกาศ หลักเกณฑ์การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าตอบแทน สำนักงานปลัด 66
19 แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2561 สำนักงานปลัด 183
20 แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2561-2563) อบต.แพรกหนามแดง สำนักงานปลัด 140
21 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.2558-2560) ปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 สำนักงานปลัด 255
22 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.2558-2560) สำนักงานปลัด 390
23 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.2555-2557) อบต.แพรกหนามแดง 463

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยนายพิเชฐ  จันทร์จำรัส
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.แพรกหนามแดง
086-7616377


QR Code
อบต.แพรกหนามแดง