แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลอบต.แพรกหนามแดง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อบต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 สำนักปลัด 117
2 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ อบต.แพรกหนามแดง (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2564) สำนักปลัด 255
3 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปั (2564 -2566) ฉบับปรับปรุงครั้้งที่ 1/2564 สำนักปลัด 234
4 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 สำนักปลัด 139
5 การรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารของ อบต. สำนักปลัด 1486
6 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 - 2566 สำนักปลัด 221
7 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด 134
8 แผนอัตรากำลังสามปี 2564 - 2566 ของ อบต.แพรกหนามแดง สำนักปลัด 188
9 แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด 192
10 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนประจำปี 2564 สำนักปลัด 191
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด 151
12 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด 188
13 ประกาศปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561 -2563) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563ช้แผนอัตรากำลัง สำนักปลัด 403
14 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 1/2563 เนื่องจากประกาศปรับปรุงโครงสร้างเป็น อบต.ประเภทสามัญ สำนักปลัด 327
15 บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) สำนักปลัด 169
16 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด 185
17 กำหนดจำนวนวันลา และมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สำนักปลัด 194
18 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561-2563 สำนักปลัด 210
19 ประกาศ หลักเกณฑ์การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าตอบแทน สำนักปลัด 220
20 แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2561 สำนักปลัด 356
21 แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2561-2563) อบต.แพรกหนามแดง สำนักปลัด 342
22 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.2558-2560) ปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 สำนักปลัด 406
23 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.2558-2560) สำนักปลัด 543
24 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.2555-2557) อบต.แพรกหนามแดง 647

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)