ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ อบต.แพรกหนามแดง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 สำนักปลัด 31
2 เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 สำนักปลัด 42
3 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สำนักปลัด 43
4 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด 37
5 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 56
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักปลัด 96
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (กรณีปลดล็อค) สำนักปลัด 6464
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569) สำนักปลัด 3175
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักปลัด 64
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สำนักปลัด 77
11 4 ธ.ค. 66 - แจ้งให้กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 4 ที่ประสงค์จะยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนยื่นความประสงค์ อบต.แพรกหนามแดง 134
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักปลัด 87
13 ประกาศ อบต.แพรกหนามแดง เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) สำนักปลัด 91
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง ขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สำนักปลัด 110
15 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 113
16 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบติงาน (ภาค ก.) และการประเมินความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ภาค ข.) สำนักปลัด 153
17 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง พ.ศ. 2566 อบต.แพรกหนามแดง 182
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สำนักปลัด 146
19 ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) Administrator 131
20 ยกเลิกประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่องการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 140
21 ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น สำนักปลัด 138
22 ประกาศ การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 160
23 ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 115
24 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2542 สำนักปลัด 117
25 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สำนักปลัด 135
26 ประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด 133
27 ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักปลัด 123
28 รับสมุครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินของจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2566 สำนักปลัด 114
29 ประชาสัมพันธ์ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และการรับฟั่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรมฯ สำนักปลัด 113
30 ประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด 148

หน้า 1 จาก 5

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)