ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ อบต.แพรกหนามแดง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ อบต.แพรกหนามแดง เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) สำนักปลัด 2
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง ขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สำนักปลัด 25
3 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 37
4 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบติงาน (ภาค ก.) และการประเมินความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ภาค ข.) สำนักปลัด 75
5 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง พ.ศ. 2566 อบต.แพรกหนามแดง 110
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สำนักปลัด 57
7 ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) Administrator 62
8 ยกเลิกประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่องการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 57
9 ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น สำนักปลัด 48
10 ประกาศ การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 82
11 ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 51
12 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2542 สำนักปลัด 51
13 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สำนักปลัด 54
14 ประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด 51
15 ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักปลัด 49
16 รับสมุครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินของจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2566 สำนักปลัด 45
17 ประชาสัมพันธ์ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และการรับฟั่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรมฯ สำนักปลัด 39
18 ประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด 68
19 โครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงและแผนการดูแลฯเพื่อขอรับเงินสนับสนุน สำนักปลัด 22
20 โครงการสำรวจมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ) สำนักปลัด 57
21 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เรื่องการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2552 สำนักปลัด 62
22 แจ้งให้กลุ่มอาชีพหรือเกษตรกร หมู่ที่ 6 ที่ประสงค์จะยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนยื่นความประสงค์ (ครั้งที่ 2) กองคลัง 72
23 ข้อมูลเชิงสถติการให้บริการประชาชน กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565 กองสาธารณสุขฯ 75
24 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนงานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565 อบต.แพรกหนามแดง 91
25 การแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ.... สำนักปลัด 92
26 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) สำนักปลัด 77
27 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กองการศึกษาฯ 87
28 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กองการศึกษาฯ 86
29 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 สำนักปลัด 80
30 การรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 2565 สำนักปลัด 87

หน้า 1 จาก 5

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)