ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ อบต.แพรกหนามแดง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ยกเลิกประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่องการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 10
2 ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น สำนักปลัด 5
3 ประกาศ การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 32
4 ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 14
5 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2542 สำนักปลัด 20
6 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สำนักปลัด 18
7 ประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด 19
8 ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักปลัด 18
9 รับสมุครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินของจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2566 สำนักปลัด 17
10 ประชาสัมพันธ์ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และการรับฟั่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรมฯ สำนักปลัด 16
11 ประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด 25
12 โครงการสำรวจมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ) สำนักปลัด 25
13 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เรื่องการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2552 สำนักปลัด 31
14 แจ้งให้กลุ่มอาชีพหรือเกษตรกร หมู่ที่ 6 ที่ประสงค์จะยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนยื่นความประสงค์ (ครั้งที่ 2) กองคลัง 34
15 ข้อมูลเชิงสถติการให้บริการประชาชน กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565 กองสาธารณสุขฯ 37
16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนงานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565 อบต.แพรกหนามแดง 48
17 การแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ.... สำนักปลัด 36
18 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) สำนักปลัด 44
19 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กองการศึกษาฯ 47
20 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กองการศึกษาฯ 37
21 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 สำนักปลัด 40
22 การรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 2565 สำนักปลัด 44
23 ขั้นตอนการลงทะเบียนแจ้งที่ดินออนไลน์ "บอกดิน 3" สำหรับผู้ที่ไม่มีโฉนด ไม่มีเอกสารสิทธิ มี ส.ค.1 , น.ส.3, น.ส.3 ก สำนักปลัด 161
24 ขอเชิญผู้ที่เคยรับบริการหรือติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักปลัด 36
25 ประชาสัมพันธ์การจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง พ.ศ.2564 สำนักปลัด 41
26 ประกาศเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 สำนักปลัด 36
27 ประชาสัมพันธ์ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564 สำนักปลัด 60
28 ประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนาแดง) สำนักปลัด 54
29 ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 36
30 ประชาสัมพันธ์การสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการที่ติดเชื้อโควิด-19 สำนักปลัด 44

หน้า 1 จาก 5

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง