ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ อบต.แพรกหนามแดง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์การจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง พ.ศ.2564 สำนักงานปลัด 5
2 ประกาศเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 สำนักงานปลัด 3
3 ประชาสัมพันธ์ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564 สำนักงานปลัด 14
4 ประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนาแดง) สำนักงานปลัด 10
5 ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัด 6
6 ประชาสัมพันธ์การสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการที่ติดเชื้อโควิด-19 สำนักงานปลัด 14
7 ประชาสัมพันธ์ รู้ง่าย เข้าใจไว กฎหมายอาคาร สำนักงานปลัด 31
8 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สำนักงานปลัด 24
9 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดคริปสั้น เล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยากรที่ดิน สำนักงานปลัด 23
10 ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น สำนักงานปลัด 20
11 ประกาศ อบต.แพรกหนามแดง เรื่องมอบอำนาจให้ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.แพรกหนามแดง สำนักงานปลัด 26
12 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ที่จะได้รับความช่วยเหลือ สำนักงานปลัด 22
13 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563 สำนักงานปลัด 30
14 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2563 สำนักงานปลัด 31
15 ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ.2549 สำนักงานปลัด 26
16 ประชาสัมพันธ์ หากพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ร้องเรียนได้ที่ คกก.สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานปลัด 28
17 วารสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน อบต.แพรกหนามแดง ปีที่ ๑๓ ประจำปีงบปะรมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อบต.แพรกหนามแดง 225
18 คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน "สู้ !! โควิด-19 ไปด้วยกัน" อบต.แพรกหนามแดง 479
19 ประกาศนายทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตาม พรบ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 สำนักงานปลัด 46
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง แจ้งให้กลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ที่ประสงค์จะยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนยื่นความประสงค์ กองคลัง 44
21 ประกาศ เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานปลัด 46
22 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานปลัด 43
23 แจ้งกำหนดการส่งน้ำการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 2563 สำนักงานปลัด 32
24 ประชาสัมพันธ์การรับคำร้องผ่านอินเทอร์เน็ต สำนักงานปลัด 36
25 ประชาสัมพันธ์รณรงค์โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา สำนักงานปลัด 37
26 คู่มือประชาชน สำนักงานปลัด 30
27 ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส และคู่มือการปฏิบัติงานตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 750/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 สำนักงานปลัด 114
28 ประชาสัมพันธ์แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทานปี 2563 สำนักงานปลัด 33
29 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2563 สำนักงานปลัด 36
30 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา สำนักงานปลัด 42

หน้า 1 จาก 4

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยนายพิเชฐ  จันทร์จำรัส
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.แพรกหนามแดง
086-7616377


QR Code
อบต.แพรกหนามแดง