ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ อบต.แพรกหนามแดง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบติงาน (ภาค ก.) และการประเมินความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ภาค ข.) สำนักปลัด 43
2 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง พ.ศ. 2566 อบต.แพรกหนามแดง 59
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สำนักปลัด 29
4 ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) Administrator 33
5 ยกเลิกประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่องการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 27
6 ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น สำนักปลัด 21
7 ประกาศ การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 56
8 ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 27
9 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2542 สำนักปลัด 30
10 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สำนักปลัด 27
11 ประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด 29
12 ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักปลัด 27
13 รับสมุครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินของจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2566 สำนักปลัด 24
14 ประชาสัมพันธ์ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และการรับฟั่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรมฯ สำนักปลัด 23
15 ประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด 38
16 โครงการสำรวจมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ) สำนักปลัด 32
17 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เรื่องการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2552 สำนักปลัด 40
18 แจ้งให้กลุ่มอาชีพหรือเกษตรกร หมู่ที่ 6 ที่ประสงค์จะยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนยื่นความประสงค์ (ครั้งที่ 2) กองคลัง 48
19 ข้อมูลเชิงสถติการให้บริการประชาชน กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565 กองสาธารณสุขฯ 50
20 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนงานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565 อบต.แพรกหนามแดง 59
21 การแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ.... สำนักปลัด 52
22 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) สำนักปลัด 54
23 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กองการศึกษาฯ 62
24 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กองการศึกษาฯ 47
25 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 สำนักปลัด 49
26 การรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 2565 สำนักปลัด 59
27 ขั้นตอนการลงทะเบียนแจ้งที่ดินออนไลน์ "บอกดิน 3" สำหรับผู้ที่ไม่มีโฉนด ไม่มีเอกสารสิทธิ มี ส.ค.1 , น.ส.3, น.ส.3 ก สำนักปลัด 804
28 ขอเชิญผู้ที่เคยรับบริการหรือติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักปลัด 48
29 ประชาสัมพันธ์การจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง พ.ศ.2564 สำนักปลัด 50
30 ประกาศเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 สำนักปลัด 50

หน้า 1 จาก 5

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง