ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ อบต.แพรกหนามแดง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการสำรวจมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ) สำนักงานปลัด 6
2 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เรื่องการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2552 สำนักงานปลัด 10
3 แจ้งให้กลุ่มอาชีพหรือเกษตรกร หมู่ที่ 6 ที่ประสงค์จะยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนยื่นความประสงค์ (ครั้งที่ 2) กองคลัง 10
4 ข้อมูลเชิงสถติการให้บริการประชาชน กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565 กองสาธารณสุขฯ 11
5 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนงานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565 อบต.แพรกหนามแดง 24
6 การแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ.... สำนักงานปลัด 15
7 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) สำนักงานปลัด 25
8 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ส่วนการศึกษาฯ 18
9 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ส่วนการศึกษาฯ 18
10 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 สำนักงานปลัด 18
11 การรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 2565 สำนักงานปลัด 22
12 ขั้นตอนการลงทะเบียนแจ้งที่ดินออนไลน์ "บอกดิน 3" สำหรับผู้ที่ไม่มีโฉนด ไม่มีเอกสารสิทธิ มี ส.ค.1 , น.ส.3, น.ส.3 ก สำนักงานปลัด 25
13 ขอเชิญผู้ที่เคยรับบริการหรือติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานปลัด 14
14 ประชาสัมพันธ์การจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง พ.ศ.2564 สำนักงานปลัด 22
15 ประกาศเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 สำนักงานปลัด 19
16 ประชาสัมพันธ์ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564 สำนักงานปลัด 36
17 ประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนาแดง) สำนักงานปลัด 30
18 ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัด 19
19 ประชาสัมพันธ์การสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการที่ติดเชื้อโควิด-19 สำนักงานปลัด 24
20 ประชาสัมพันธ์ รู้ง่าย เข้าใจไว กฎหมายอาคาร สำนักงานปลัด 45
21 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สำนักงานปลัด 39
22 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดคริปสั้น เล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยากรที่ดิน สำนักงานปลัด 55
23 ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น สำนักงานปลัด 32
24 ประกาศ อบต.แพรกหนามแดง เรื่องมอบอำนาจให้ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.แพรกหนามแดง สำนักงานปลัด 42
25 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ที่จะได้รับความช่วยเหลือ สำนักงานปลัด 40
26 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563 สำนักงานปลัด 47
27 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2563 สำนักงานปลัด 51
28 ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ.2549 สำนักงานปลัด 38
29 ประชาสัมพันธ์ หากพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ร้องเรียนได้ที่ คกก.สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานปลัด 39
30 วารสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน อบต.แพรกหนามแดง ปีที่ ๑๓ ประจำปีงบปะรมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อบต.แพรกหนามแดง 257

หน้า 1 จาก 4

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง