ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ อบต.แพรกหนามแดง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์การสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการที่ติดเชื้อโควิด-19 สำนักงานปลัด 2
2 ประชาสัมพันธ์ รู้ง่าย เข้าใจไว กฎหมายอาคาร สำนักงานปลัด 19
3 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สำนักงานปลัด 18
4 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดคริปสั้น เล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยากรที่ดิน สำนักงานปลัด 18
5 ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น สำนักงานปลัด 16
6 ประกาศ อบต.แพรกหนามแดง เรื่องมอบอำนาจให้ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.แพรกหนามแดง สำนักงานปลัด 18
7 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ที่จะได้รับความช่วยเหลือ สำนักงานปลัด 16
8 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563 สำนักงานปลัด 24
9 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2563 สำนักงานปลัด 26
10 ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ.2549 สำนักงานปลัด 21
11 ประชาสัมพันธ์ หากพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ร้องเรียนได้ที่ คกก.สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานปลัด 25
12 วารสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน อบต.แพรกหนามแดง ปีที่ ๑๓ ประจำปีงบปะรมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อบต.แพรกหนามแดง 217
13 คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน "สู้ !! โควิด-19 ไปด้วยกัน" อบต.แพรกหนามแดง 472
14 ประกาศนายทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตาม พรบ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 สำนักงานปลัด 43
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง แจ้งให้กลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ที่ประสงค์จะยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนยื่นความประสงค์ กองคลัง 41
16 ประกาศ เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานปลัด 45
17 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานปลัด 40
18 แจ้งกำหนดการส่งน้ำการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 2563 สำนักงานปลัด 31
19 ประชาสัมพันธ์การรับคำร้องผ่านอินเทอร์เน็ต สำนักงานปลัด 29
20 ประชาสัมพันธ์รณรงค์โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา สำนักงานปลัด 35
21 คู่มือประชาชน สำนักงานปลัด 30
22 ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส และคู่มือการปฏิบัติงานตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 750/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 สำนักงานปลัด 102
23 ประชาสัมพันธ์แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทานปี 2563 สำนักงานปลัด 30
24 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2563 สำนักงานปลัด 34
25 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา สำนักงานปลัด 40
26 การประชาคมตำบล สำนักงานปลัด 30
27 ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำนักงานปลัด 34
28 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานปลัด 42
29 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานประมงอำเภออัมพวา สำนักงานปลัด 59
30 ขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานปลัด 48

หน้า 1 จาก 3

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
อบต.แพรกหนามแดง