กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนสาธารณสุขฯ 22
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 ส่วนสาธารณสุขฯ 40
3 ข่าวประชาสัมพันธ์จากอบตแพรกหนามแดง ส่วนสาธารณสุขฯ 33
4 คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ที่106/2563 ส่วนสาธารณสุขฯ 24
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหหนามแดง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ส่วนสาธารณสุขฯ 22
6 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ที่105/2563 ส่วนสาธารณสุขฯ 37
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงเรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ส่วนสาธารณสุขฯ 24
8 รองนายก/ผอ.ช่าง/ผอ.สาธารณสุขนำพล.ต.ปริญญา วีรเดชชูชีพ รองผอ.สปป.4 กอ.รมน และคณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่และทางคลองระบายน้ำเขตติดต่อจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ส่วนสาธารณสุขฯ 56
9 อบต.แพรกหนามแดงดำเนินการจัดทำป้ายห้ามทิ้งขยะเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยภายในพื้นที่และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม ส่วนสาธารณสุขฯ 347
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง การควบคุมประชากรสุนัข-แมวด้วยการผ่าตัดทำหมัน ส่วนสาธารณสุขฯ 30

หน้า 1 จาก 2

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
อบต.แพรกหนามแดง