กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ขอความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขเรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และค้าส่งน้ำแข็ง พ.ศ.2558 ส่วนสาธารณสุขฯ 3
2 แจ้งรายชื่อประชาชนที่ได้ทำการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง ส่วนสาธารณสุขฯ 36
3 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ในพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง ส่วนสาธารณสุขฯ 7
4 รับลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 สำนักงานปลัด 19
5 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนสาธารณสุขฯ 29
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 ส่วนสาธารณสุขฯ 44
7 ข่าวประชาสัมพันธ์จากอบตแพรกหนามแดง ส่วนสาธารณสุขฯ 39
8 คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ที่106/2563 ส่วนสาธารณสุขฯ 30
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหหนามแดง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ส่วนสาธารณสุขฯ 27
10 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ที่105/2563 ส่วนสาธารณสุขฯ 46

หน้า 1 จาก 3

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
อบต.แพรกหนามแดง