กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 อบต.แพรกหนามแดงดำเนินการจัดทำป้ายห้ามทิ้งขยะเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยภายในพื้นที่และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม ส่วนสาธารณสุขฯ 3
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง การควบคุมประชากรสุนัข-แมวด้วยการผ่าตัดทำหมัน ส่วนสาธารณสุขฯ 1
3 อบต.แพรกหนามแดงดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณปี 2563ในพื้นที่ ระหว่างวันที่30 มีนาคม-10 เมษายน 2563 ส่วนสาธารณสุขฯ 7
4 อบต.แพรกหนามแดงดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส่วนสาธารณสุขฯ 4
5 (ร่าง) แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.แพรกหนามแดง 295
6 การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ส่วนสาธารณสุขฯ 369
7 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ อบต.แพรกหนามแดง 593
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก (ครั้งที่ ๑) อบต.แพรกหนามแดง 2634
9 สาธารณสุขน่ารู้ อบต.แพรกหนามแดง 1066

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง