กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แจ้งแผนการดำเนินงานฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย (ครั้งที่ 2) กองสาธารณสุขฯ 10
2 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง) ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 กองสาธารณสุขฯ 95
3 ภาพกิจกรรมโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุขฯ 11
4 วันป่าชุมชนแห่งชาติ กองสาธารณสุขฯ 47
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 กองสาธารณสุขฯ 72
6 การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ 70
7 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน กองสาธารณสุขฯ 53
8 ขอความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขเรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และค้าส่งน้ำแข็ง พ.ศ.2558 กองสาธารณสุขฯ 70
9 แจ้งรายชื่อประชาชนที่ได้ทำการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง กองสาธารณสุขฯ 373
10 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ในพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง กองสาธารณสุขฯ 68

หน้า 1 จาก 3

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)