กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กิจกรรม “ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567” วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2567 ณ คลองวัดประดู่ กองสาธารณสุขฯ 9
2 กิจกรรมวันรักต้นไม้ 29 มิถุนายน 2567 กองสาธารณสุขฯ 25
3 ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองวัดประดู่ กองสาธารณสุขฯ 60
4 แจ้งผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะ กองสาธารณสุขฯ 42
5 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการแสดงสื่อรณรงค์เพื่อลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ กองสาธารณสุขฯ 52
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่องการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก ครั้งที่1 กองสาธารณสุขฯ 41
7 การขับเคลื่อนการดำเนินการธนาคารขยะ กองสาธารณสุขฯ 48
8 แจ้งแผนการดำเนินงานฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย (ครั้งที่ 2) กองสาธารณสุขฯ 75
9 การดำเนินการทำหมัน สุนัขและแมว สถานที่วัดคลองขุดเล็ก วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 กองสาธารณสุขฯ 2
10 โครงการต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2566 กองสาธารณสุขฯ 1

หน้า 1 จาก 4

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)