งานกิจการสภา รายงานงานประชุม


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 สำนักปลัด -
2 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี2567 สำนักปลัด 60
3 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย ที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 สำนักปลัด 85
4 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567ฯ สำนักปลัด 121
5 การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 สำนักปลัด 119
6 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 109
7 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 สำนักปลัด 55
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 สำนักปลัด 82
9 22 ธ.ค. 66 - ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.แพรกหนามแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 อบต.แพรกหนามแดง 175
10 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ อบต.แพรกหนามแดง 102
11 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2566 สำนักปลัด 49
12 ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.แพรกหนามแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ปี 2566 สำนักปลัด 89
13 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2566 สำนักปลัด 95
14 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 สำนักปลัด 67
15 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 สำนักปลัด 119
16 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2566 สำนักปลัด 75
17 ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.แพรกหนามแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2566 สำนักปลัด 105
18 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 สำนักปลัด 122
19 ประกาศฯ การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 สำนักปลัด 99
20 ประกาศฯ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 สำนักปลัด 155
21 ประกาศฯ เรื่อง สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ให้ความเห็นชอบระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 สำนักปลัด 114
22 ประกาศฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 สำนักปลัด 129
23 ประกาศฯ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2565 สำนักปลัด 91
24 ประกาศฯ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 สำนักปลัด 96
25 ประกาสฯ เรื่อง เรียกประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 สำนักปลัด 127
26 ประกาศฯ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 สำนักปลัด 146
27 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมภสาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2565 สำนักปลัด 140
28 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 และ การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 สำนักปลัด 167
29 แจ้งกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 150
30 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 สำนักปลัด 145

หน้า 1 จาก 11

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)