รายงานสถานะทางการเงิน อบต.แพรกหนามแดง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566 การเงินและบัญชี 8
2 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การเงินและบัญชี 5
3 รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) การเงินและบัญชี 7
4 รายงานงบทดลอง และรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2566 การเงินและบัญชี 7
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การเงินและบัญชี 12
6 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง การเงินและบัญชี 14
7 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 การเงินและบัญชี 30
8 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 การเงินและบัญชี 25
9 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 การเงินและบัญชี 18
10 รายงานงบทดลอง และรายงานรายรับ รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2565 การเงินและบัญชี 19
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาส ที่1/2566 การเงินและบัญชี 22
12 จัดส่งรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 41
13 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 25
14 ขอรายงานงบทดลอง และรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 24
15 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน 2565 การเงินและบัญชี 20
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การเงินและบัญชี 58
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การเงินและบัญชี 57
18 รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนเมษายน - กันยายน 2565) การเงินและบัญชี 6
19 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 การเงินและบัญชี 19
20 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือนสิงหาคม 2565 การเงินและบัญชี 56
21 ขอรายงานงบทดลอง และรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 30
22 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 48
23 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 45
24 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 การเงินและบัญชี 63
25 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 54
26 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2565 การเงินและบัญชี 51
27 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 64
28 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 3-2565 การเงินและบัญชี 54
29 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2565 การเงินและบัญชี 53
30 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 78

หน้า 1 จาก 4

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)