รายงานสถานะทางการเงิน อบต.แพรกหนามแดง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 14
2 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2565 การเงินและบัญชี 11
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 16
4 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 3-2565 การเงินและบัญชี 12
5 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2565 การเงินและบัญชี 9
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 29
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่องรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง การเงินและบัญชี 18
8 รายงานงบทดลอง รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 16
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 22
10 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 12
11 รายงานงบทดลอง และรายงานรับจ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2564 กองคลัง 57
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง 36
13 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 กองคลัง 16
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การเงินและบัญชี 49
15 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 การเงินและบัญชี 29
16 รายงานรายงานรับ-รายจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564 การเงินและบัญชี 36
17 รายงานงบทดลอง และรายงานรับจ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2564 กองคลัง 22
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 30
19 รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การเงินและบัญชี 55
20 รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง 68
21 รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง 45
22 รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง 36
23 รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง 68
24 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) อบต.แพรกหนามแดง 64
25 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบต.แพรกหนามแดง 63
26 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง 56
27 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง 48
28 รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบต.แพรกหนามแดง 59
29 รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 กองคลัง 82
30 รายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปี พ.ศ. 2563 กองคลัง 102

หน้า 1 จาก 3

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง