รายงานสถานะทางการเงิน อบต.แพรกหนามแดง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานการเงินและบัญชี 5
2 รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2567 งานการเงินและบัญชี 17
3 ประกาศ รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง งานการเงินและบัญชี 13
4 รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 กองคลัง 14
5 รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2567 งานการเงินและบัญชี 47
6 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 2/2567 (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานการเงินและบัญชี 24
7 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานการเงินและบัญชี 57
8 รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2566 งานการเงินและบัญชี 47
9 ประกาศ เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานการเงินและบัญชี 54
10 รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณ และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 งานการเงินและบัญชี 41
11 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานการเงินและบัญชี 57
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานการเงินและบัญชี 65
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานการเงินและบัญชี 60
14 รายงานงบทดลอง และรายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 งานการเงินและบัญชี 55
15 รายงานงบทดลอง และรายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 งานการเงินและบัญชี 82
16 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานการเงินและบัญชี 60
17 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 งานการเงินและบัญชี 52
18 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานการเงินและบัญชี 57
19 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 การเงินและบัญชี 66
20 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566 การเงินและบัญชี 71
21 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การเงินและบัญชี 63
22 รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) การเงินและบัญชี 59
23 รายงานงบทดลอง และรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2566 การเงินและบัญชี 66
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การเงินและบัญชี 68
25 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง การเงินและบัญชี 80
26 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 การเงินและบัญชี 109
27 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 การเงินและบัญชี 86
28 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 การเงินและบัญชี 71
29 รายงานงบทดลอง และรายงานรายรับ รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2565 การเงินและบัญชี 73
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาส ที่1/2566 การเงินและบัญชี 83

หน้า 1 จาก 5

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)