รายงานสถานะทางการเงิน อบต.แพรกหนามแดง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2567 งานการเงินและบัญชี 16
2 รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 งานการเงินและบัญชี 103
3 รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2567 งานการเงินและบัญชี 66
4 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานการเงินและบัญชี 109
5 รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2567 งานการเงินและบัญชี 111
6 ประกาศ รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง งานการเงินและบัญชี 44
7 รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 กองคลัง 103
8 รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2567 งานการเงินและบัญชี 118
9 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 2/2567 (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานการเงินและบัญชี 90
10 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานการเงินและบัญชี 108
11 รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2566 งานการเงินและบัญชี 80
12 ประกาศ เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานการเงินและบัญชี 122
13 รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณ และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 งานการเงินและบัญชี 72
14 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานการเงินและบัญชี 85
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานการเงินและบัญชี 128
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานการเงินและบัญชี 126
17 รายงานงบทดลอง และรายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 งานการเงินและบัญชี 81
18 รายงานงบทดลอง และรายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 งานการเงินและบัญชี 146
19 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานการเงินและบัญชี 87
20 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 งานการเงินและบัญชี 83
21 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานการเงินและบัญชี 83
22 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 การเงินและบัญชี 127
23 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566 การเงินและบัญชี 101
24 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การเงินและบัญชี 129
25 รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) การเงินและบัญชี 114
26 รายงานงบทดลอง และรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2566 การเงินและบัญชี 94
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การเงินและบัญชี 129
28 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง การเงินและบัญชี 142
29 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 การเงินและบัญชี 178
30 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 การเงินและบัญชี 140

หน้า 1 จาก 5

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)