รายงานสถานะทางการเงิน อบต.แพรกหนามแดง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 การเงินและบัญชี 16
2 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 การเงินและบัญชี 14
3 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 การเงินและบัญชี 12
4 รายงานงบทดลอง และรายงานรายรับ รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2565 การเงินและบัญชี 12
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาส ที่1/2566 การเงินและบัญชี 15
6 จัดส่งรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 29
7 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 20
8 ขอรายงานงบทดลอง และรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 19
9 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน 2565 การเงินและบัญชี 13
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การเงินและบัญชี 52
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การเงินและบัญชี 50
12 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 การเงินและบัญชี 12
13 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือนสิงหาคม 2565 การเงินและบัญชี 49
14 ขอรายงานงบทดลอง และรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 27
15 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 42
16 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 40
17 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 การเงินและบัญชี 57
18 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 48
19 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2565 การเงินและบัญชี 43
20 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 54
21 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 3-2565 การเงินและบัญชี 48
22 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2565 การเงินและบัญชี 44
23 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 69
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่องรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง การเงินและบัญชี 52
25 รายงานงบทดลอง รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 48
26 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 59
27 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 44
28 รายงานงบทดลอง และรายงานรับจ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2564 กองคลัง 93
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง 64
30 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 กองคลัง 50

หน้า 1 จาก 4

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง