รายงานสถานะทางการเงิน อบต.แพรกหนามแดง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานงบทดลอง และรายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 งานการเงินและบัญชี 2
2 รายงานงบทดลอง และรายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 งานการเงินและบัญชี 9
3 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานการเงินและบัญชี 15
4 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 งานการเงินและบัญชี 15
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานการเงินและบัญชี 14
6 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 การเงินและบัญชี 23
7 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566 การเงินและบัญชี 25
8 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การเงินและบัญชี 23
9 รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) การเงินและบัญชี 21
10 รายงานงบทดลอง และรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2566 การเงินและบัญชี 23
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การเงินและบัญชี 26
12 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง การเงินและบัญชี 32
13 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 การเงินและบัญชี 55
14 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 การเงินและบัญชี 35
15 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 การเงินและบัญชี 30
16 รายงานงบทดลอง และรายงานรายรับ รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2565 การเงินและบัญชี 30
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาส ที่1/2566 การเงินและบัญชี 34
18 จัดส่งรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 62
19 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 40
20 ขอรายงานงบทดลอง และรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 35
21 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน 2565 การเงินและบัญชี 31
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การเงินและบัญชี 71
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การเงินและบัญชี 68
24 รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนเมษายน - กันยายน 2565) การเงินและบัญชี 20
25 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 การเงินและบัญชี 33
26 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือนสิงหาคม 2565 การเงินและบัญชี 69
27 ขอรายงานงบทดลอง และรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 41
28 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 59
29 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 64
30 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 การเงินและบัญชี 78

หน้า 1 จาก 4

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)