รายงานสถานะทางการเงิน อบต.แพรกหนามแดง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ขอรายงานงบทดลอง และรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 4
2 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน 2565 การเงินและบัญชี 7
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การเงินและบัญชี 42
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การเงินและบัญชี 40
5 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือนสิงหาคม 2565 การเงินและบัญชี 42
6 ขอรายงานงบทดลอง และรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 20
7 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 33
8 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 28
9 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 การเงินและบัญชี 45
10 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 38
11 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2565 การเงินและบัญชี 31
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 40
13 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 3-2565 การเงินและบัญชี 36
14 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2565 การเงินและบัญชี 33
15 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 56
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่องรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง การเงินและบัญชี 42
17 รายงานงบทดลอง รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 36
18 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 43
19 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 32
20 รายงานงบทดลอง และรายงานรับจ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2564 กองคลัง 78
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง 54
22 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 กองคลัง 39
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การเงินและบัญชี 73
24 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 การเงินและบัญชี 54
25 รายงานรายงานรับ-รายจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564 การเงินและบัญชี 57
26 รายงานงบทดลอง และรายงานรับจ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2564 กองคลัง 45
27 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 การเงินและบัญชี 52
28 รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การเงินและบัญชี 76
29 รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง 88
30 รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง 67

หน้า 1 จาก 4

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง