รายงานสถานะทางการเงิน อบต.แพรกหนามแดง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การเงินและบัญชี 9
2 รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง 28
3 รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง 24
4 รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง 16
5 รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง 49
6 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) อบต.แพรกหนามแดง 46
7 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบต.แพรกหนามแดง 45
8 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง 37
9 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง 28
10 รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบต.แพรกหนามแดง 37
11 รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 กองคลัง 58
12 รายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปี พ.ศ. 2563 กองคลัง 73
13 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนธันวาคม 2563 กองคลัง 43
14 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งบทดลอง และรายรับรายจ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 กองคลัง 50
15 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งบทดลอง และรายรับรายจ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563 อบต.แพรกหนามแดง 57
16 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองคลัง 50
17 ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เรื่องการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 กองคลัง 116
18 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งบทดลอง และรายรับรายจ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนกันยายน 2563 กองคลัง 27
19 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 กองคลัง 19
20 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งบทดลอง และรายรับรายจ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 กองคลัง 34
21 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งบทดลอง และรายรับรายจ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 กองคลัง 35
22 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4/2563 กองคลัง 54
23 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (6 เดือนแรก) กองคลัง 42
24 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งบทดลอง และรายรับรายจ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 กองคลัง 41
25 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งบทดลอง และรายรับรายจ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 กองคลัง 30
26 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3/2563 กองคลัง 43
27 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งบทดลอง และรายรับรายจ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนเมษายน 2563 กองคลัง 26
28 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งบทดลอง และรายรับรายจ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563 กองคลัง 42
29 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2/2563 (เพิ่มเติม) กองคลัง 37
30 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งบทดลอง และรายรับรายจ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 กองคลัง 30

หน้า 1 จาก 3

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
อบต.แพรกหนามแดง