รายงานสถานะทางการเงิน อบต.แพรกหนามแดง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานงบทดลอง และรายงานรับจ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2564 กองคลัง 11
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง 12
3 รายงานงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 กองคลัง 1
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การเงินและบัญชี 23
5 รายงานรายงานรับ-รายจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564 การเงินและบัญชี 21
6 รายงานงบทดลอง และรายงานรับจ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2564 กองคลัง 3
7 รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การเงินและบัญชี 32
8 รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง 45
9 รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง 30
10 รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง 22
11 รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง 54
12 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) อบต.แพรกหนามแดง 51
13 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบต.แพรกหนามแดง 51
14 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง 41
15 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง 33
16 รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบต.แพรกหนามแดง 45
17 รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 กองคลัง 75
18 รายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปี พ.ศ. 2563 กองคลัง 84
19 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนธันวาคม 2563 กองคลัง 48
20 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งบทดลอง และรายรับรายจ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 กองคลัง 54
21 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งบทดลอง และรายรับรายจ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563 อบต.แพรกหนามแดง 58
22 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองคลัง 57
23 ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เรื่องการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 กองคลัง 119
24 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งบทดลอง และรายรับรายจ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนกันยายน 2563 กองคลัง 29
25 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 กองคลัง 20
26 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งบทดลอง และรายรับรายจ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 กองคลัง 35
27 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งบทดลอง และรายรับรายจ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 กองคลัง 37
28 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4/2563 กองคลัง 58
29 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (6 เดือนแรก) กองคลัง 46
30 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งบทดลอง และรายรับรายจ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 กองคลัง 43

หน้า 1 จาก 3

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยนายพิเชฐ  จันทร์จำรัส
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.แพรกหนามแดง
086-7616377


QR Code
อบต.แพรกหนามแดง