ผู้นำท้องที่ ตำบลแพรกหนามแดง
นายวัชรินทร์  เจริญเนตร์
กำนันตำบลแพรกหนามแดง
088-2418931

นายไชยกร   ขุนนุช
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

084-7712558
 
นายประสงค์  คงแผน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
086-0551385
นายวัชรินทร์  เจริญเนตร์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
088-2418931
 
นายปัญญา  พ่วงสำราญ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

086-7885565
นายสุนทร  รอดบุญชัย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
081-9423841
 
นายชฤทธิ์  พรหมมี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
089-2591767
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง