บุคลากรกองช่าง อบต.แพรกหนามแดง


 


นายพงษ์ศักดิ์  แก้วสนิท
ผู้อำนวยการกองช่าง

- ว่าง -
วิศกรโยธา


นายอานนท์  เปรุนาวิน
นายช่างโยธา
 
นายทวีทรัพย์  บรรเทาทุกข์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 
นางสาวจารุประภา  ทับทิมศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
- ว่าง -
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
นายประยงค์  จันทร์อ่อน
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายสุบรรพจน์  พ่วงสำราญ
คนงานทั่วไป
 
นายกานต์  ขำศิริ
คนงานทั่วไป


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง