บุคลากรกองช่าง อบต.แพรกหนามแดง

นายพงษ์ศักดิ์  แก้วสนิท
ผู้อำนวยการกองช่าง

- ว่าง -
นายช่างโยธา
- ว่าง -
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
นางสาวดารารัตน์  สายชล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายประยงค์   จันทร์อ่อน
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายสุบรรพจน์  พ่วงสำราญ
คนงานทั่วไป
 
นายทวีทรัพย์  บรรเทาทุกข์
คนงานทั่วไป
นายภัทธสิทธิ์   มีลอย
คนงานทั่วไป
 
นายอุดมทรัพย์  ปัญญา
คนงานทั่วไป

 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตราอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง