บุคลากรกองช่าง อบต.แพรกหนามแดง




นายพงษ์ศักดิ์  แก้วสนิท
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายอานนท์  เปรุนาวิน
นายช่างโยธา

- ว่าง -
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 
นางสาวนารีวรรณ  จันทร์ขำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายประยงค์  จันทร์อ่อน
พนักงานผลิตน้ำประปา
 
นายทวีทรัพย์  บรรเทาทุกข์
คนงานทั่วไป
นายสุบรรพจน์  พ่วงสำราญ
คนงานทั่วไป
 
นายกานต์  ขำศิริ
คนงานทั่วไป






 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน



หน่วยงานภาครัฐ
















เว็บไซต์ที่น่าสนใจ








ดาวน์โหลดแนะนำ






พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย



นายพิเชฐ  จันทร์จำรัส
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.แพรกหนามแดง
086-7616377






QR Code
อบต.แพรกหนามแดง