บุคลากรกองการศึกษาฯ อบต.แพรกหนามแดง
พ.จ.ท.เทพชัย   ยมจินดา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)


นายกิตติพันธ์ ปันแปง
นักวิชาการศึกษา


- ว่าง -
ครูผู้ดูแลเด็ก


น.ส.ธัญลักษณ์  เวชประสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง