บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

นางสาวนวรัตน์  ผ่องพุทธ
ปลัดอบต.แพรกหนามแดง
(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง)
นางสาวชิญารัถ   แก้วพิกุล
นักวิชาการพัสดุ
 
นางสาวจิรวรรณ  แดงอรุณ
นักวิชาการเงินและบัญชี
สิบโทณัฐพัชร์  เนิ้นแฝก
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- ว่าง -
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวรุ่งกาญจนา  ทับศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตราอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง