บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง


นายพงษ์ศักดิ์  แก้วสนิท
ผู้อำนวยการกองช่าง
(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง)
 


นางสาวชิญารัถ  แก้วพิกุล
นักวิชาการพัสดุ
 
นางสาวจิรวรรณ  แดงอรุณ
นักวิชาการเงินและบัญชี
- ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้นางสาวรุ่งกาญจนา  ทับศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง