บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.แพรกหนามแดง
นางสาวธนพร  พรหมมี
นักทรัพยากรบุคคล
(รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด)


นางสาวธนพร  พรหมมี
นักทรัพยากรบุคคล


นายจักรกฤษ  ยุทธภัณฑ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นายเกียรติดำรงค์  วันจันทร์
นิติกร


นางสาวรัชนี  ม่วงมัน
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวทัตชญา  พิกุลหอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายอุเทน  เจริญเนตร์
พนักงานขับรถยนต์
 

นาวสาวลัดดา  เข็มกำเหนิด
นักการ

 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง