บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.แพรกหนามแดง

นางสาวธนพร  พรหมมี
นักทรัพยากรบุคคล
(รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด)

- ว่าง -
นิติกร
นางสาวธนพร  พรหมมี
นักทรัพยากรบุคคล
นายจักรกฤษ  ยุทธภัณฑ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ
นายทองดี  เอี่ยมอรุณ
นักการ
- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นางสาวทัตชญา  พิกุลหอม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายอุเทน   เจริญเนตร์
พนักงานขับรถยนต์
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตราอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง