บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.แพรกหนามแดง
นางสาวธนพร  พรหมมี
นักทรัพยากรบุคคล
(รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด)


นางสาวธนพร  พรหมมี
นักทรัพยากรบุคคล


นางรัตนาพร ชมดารา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นายเกียรติดำรงค์  วันจันทร์
นิติกร- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวทัตชญา  พิกุลหอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 


นายอุเทน  เจริญเนตร์
พนักงานขับรถยนต์
 

นาวสาวลัดดา  เข็มกำเหนิด
นักการ

 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยนายพิเชฐ  จันทร์จำรัส
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.แพรกหนามแดง
086-7616377


QR Code
อบต.แพรกหนามแดง