บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.แพรกหนามแดง
นางสาวธนพร  พรหมมี
นักทรัพยากรบุคคล
(รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด)


นางสาวธนพร  พรหมมี
นักทรัพยากรบุคคล


นางรัตนาพร ชมดารา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นายเกียรติดำรงค์  วันจันทร์
นิติกร- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวทัตชญา  พิกุลหอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 


นายอุเทน  เจริญเนตร์
พนักงานขับรถยนต์
 

นาวสาวลัดดา  เข็มกำเหนิด
นักการ

 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง