บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.แพรกหนามแดง


 


นายเกียรติดำรงค์  วันจันทร์
นิติกร
(รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด)
 

นายเกียรติดำรงค์  วันจันทร์
นิติกร
 
นางสาวทัชชกร  เต็มวิจิตร
นักทรัพยากรบุคคล
 
นางสาวพัชรี พูลพิพัฒน์
นักพัฒนาชุมชน

 

        
   นางสาวประกายดาว พุ่มทิพย์
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพนิดา อุดมขันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ

- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอุเทน เจริญเนตร์
พนักงานขับรถยนต์
 

นาวสาวลัดดา เข็มกำเหนิด
นักการ

 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง