สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงประธานสภาอบต.

นายประยงค์  อร่ามเรือง
ประธานอบต.แพรกหนามแดง
087-1688922


นายชนะ  ฉัตรพุก
รองประธานสภาอบต.
086-5644186
 
ปลัดอบต.

นายพิเชฐ  จันทร์จำรัส
เลขานุการสภาอบต.
086-7616377

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
นายชนะ  ฉัตรพุก
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1

086-5644186
 
นายณรงค์  ทัศนา
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
090-6289583
นายประเทือง  อมศิริ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2

087-1527005
 
นางสาวยุพิน  คลังศิริ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
084-4125998
นายณรงค์  มณีฉาย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3

086-8058949
 
นายชาญชัย  เขียวสะอาด
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
089-5376919
นายอุทัย  เต็มเปี่ยม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4

087-1608340
 
นางสาวอุสา  ผิวผ่อง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
086-5644186
นางสาวธันยนันท์  อภิจิรวัฑฒ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5

089-8115715
 
นายดำเนิน  ก่ำศิริ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5

088-8672542
นายประยงค์  อร่ามเรือง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6

087-1688922
 
นายปรีชา  เหลาชิต
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
085-1951360


 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
อบต.แพรกหนามแดง