สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
นายอุทัย เต็มเปี่ยม
ประธานอบต.แพรกหนามแดง
087-1608340


นายดำเนิน ก่ำศิริ
รองประธานสภาอบต.
085-2955055

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
 


นายจิตรกร ปานมา
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1

081-3647394
 

นายมานะชัย พ่วงสำราญ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
080-7871409

นายชาญชัย เขียวสอาด
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3

085-2955055
 

นายอุทัย เต็มเปี่ยม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
087-1608340

นายดำเนิน ก่ำศิริ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5

085-2955055
 

นายวิบูลย์ พรหมมี
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
097-0072980
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)