สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงประธานสภาอบต.

นายประยงค์  อร่ามเรือง
ประธานอบต.แพรกหนามแดง
087-1688922

นายชนะ  ฉัตรพุก
รองประธานสภาอบต.

086-5644186
 
นางสาวนวรัตน์  ผ่องพุทธ
เลขานุการสภาอบต.
081-0076389

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
นายชนะ  ฉัตรพุก
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1

086-5644186
 
นายณรงค์  ทัศนา
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
090-6289583
นายประเทือง  อมศิริ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2

087-1527005
 
นางสาวยุพิน  คลังศิริ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
084-4125998
นายณรงค์  มณีฉาย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3

086-8058949
 
นายชาญชัย  เขียวสะอาด
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
089-5376919
นายอุทัย  เต็มเปี่ยม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4

087-1608340
 
นางสาวอุสา  ผิวผ่อง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4

086-5644186
นางสาวธันยนันท์  อภิจิรวัฑฒ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5

089-8115715
 
นายดำเนิน  ก่ำศิริ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5

088-8672542
นายประยงค์  อร่ามเรือง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6

087-1688922
 
นายปรีชา  เหลาชิต
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6

085-1951360


 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตราอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง