12 ก.ค. 60 - ยกเลิกประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้ง โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย (Outdoor Fixed Network Camera) องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

                        องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว  เนื่องจาก  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา/คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ได้ร่วมกันสรุปผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคา จำนวน 5 รายดังกล่าวข้างต้น ตามประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 1/2560 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ปรากฏว่า ไม่มีผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อฯ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย (Outdoor Fixed Network Camera) องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จำนวน 7  จุด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน  16 ตัว  ใหม่อีกครั้ง โดยให้ใช้คุณลักษณะฯ และราคาเดิมตามที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด หรือ CCTV กำหนด ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการพิจารณา สามารถมาขอดูรายละเอียดผลการพิจารณาจากองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง โดยยื่นคำขอตรวจดูเอกสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในวันและเวลาราชการ (รายละเอียดประกาศตามไฟล์แนบท้าย)

Attachments:
Download this file (4.1) กล้อง CCTV.pdf)4.1) กล้อง CCTV.pdf[ ]88 Kb
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง