28 เม.ย. 60 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (โครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชบนคันคลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามฉ

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชบนคันคลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๑๐ รายนั้น
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๑๐ ราย ดังนี้

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญญาทรัพย์ กรุ๊ป
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องเล็กสถาปัตย์
๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ มนตรา 2009
๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญอารีย (1978)
๕. บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จำกัด
๖. กานต์สิริโชค ก่อสร้าง
๗. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนทองแทรกเตอร์เซอร์วิส
๘. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงกุลการโยธา
๙. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมสวัสดิ์ กรุ๊ป
๑๐. หงษ์ทอง สถาปัตย์

(รายละเอียดปรากฎตามลิงค์แนบท้าย)
http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60045017295&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure


 

 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง