28 เม.ย. 60 - ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชบนคันคลอง หมู่ที่ 1, 2, 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

                        องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  ได้พิจารณา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานต์สิริโชค ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างทำงานโครงการดังกล่าว เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติ เอกสารถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาต่ำสุด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลาง  คิดเป็นร้อยละ 118.09  ซึ่งผู้รับจ้างแจ้งว่าสามารถดำเนินการตามโครงการดังกล่าวได้  และรับผิดชอบในวงเงินที่ได้เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน  617,060  บาท  (หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกสิบบาทถ้วน)

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง