28 เม.ย. 60 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (โครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชบนคันคลอง หมู่ที่ ๑, ๒, ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม)

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชบนคันคลอง หมู่ที่ ๑, ๒, ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๑๐ รายนั้น
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๑๐ ราย ดังนี้

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งสิริบุญลักษณ์
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญญาทรัพย์ กรุ๊ป
๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องเล็กสถาปัตย์
๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญอารีย (1978)
๕. บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จำกัด
๖. กานต์สิริโชค ก่อสร้าง
๗. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนทองแทรกเตอร์เซอร์วิส
๘. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงกุลการโยธา
๙. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมสวัสดิ์ กรุ๊ป
๑๐. หงษ์ทอง สถาปัตย์

(รายละเอียดปรากฎตามลิงค์แนบท้าย)
http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60045017221&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure

 

 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง