28 มี.ค. 60 - ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ปลายคลองส่งน้ำชลประทาน สาย 1L-2R-19-1R หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้พิจารณา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสือสมิง  เป็นผู้รับจ้างทำงานโครงการดังกล่าว เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติ เอกสารถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาต่ำสุด วงเงินไม่เกินราคางบประมาณและราคากลาง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  668,000  บาท  (หกแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
(รายละเอียดปรากฎตามไฟล์แนบท้าย)

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง