28 มี.ค. 60 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ปลายคลองส่งน้ำชลประทาน สาย 1L-2R-19-1R หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ปลายคลองส่งน้ำชลประทาน สาย ๑L-๒R-๑๙-๑R หมู่ที่ ๒ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน รายนั้น
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ราย ดังนี้

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนะก่อสร้าง

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสือสมิง

(รายละเอียดปรากฎตามลิงค์แนบท้าย)
http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60035037230&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure

 

 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง