4 ก.ค. 59 - ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ปรับแผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2559)

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ซึ่งเป็นหน่วยงานพัสดุกลาง รับผิดชอบในการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ได้ดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม และปรับแผนการจัดหาพัสดุ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 4/2559)  ตามแบบ ผด. 2 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)