สภาพทางเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

อาชีพ
     ประชาชนตำบลแพรกหนามแดงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเพาะปลูกและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยประชากรส่วนมากเลี้ยงปลาสลิดและเลี้ยงกุ้งเป็นอาชีพหลัก และมีประชากรบางส่วนประกอบอาชีพทำสวนและทำนา

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
       สถานีบริการน้ำมัน  จำนวน  1  แห่ง ได้แก่
              ห้างหุ้นส่วน พี อาร์ แพรกหนามแดงปิโตรเลียม จำกัด
       ร้านค้าทั่วไป  จำนวน  30  แห่ง
       โรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน  12  แห่ง ได้แก่
              บริษัทสมานทองพาณิชย์ จำกัด ประเภทอัดกระดาษและเศษเหล็ก
              หจก.เอกสยามเม็ททัลเวิร์คส์ ประเภทเจาะแผ่นโลหะ
              บริษัทไทยสแตนดาร์ดสเตนเลส ประเภทหลอมโลหะ
              บริษัทไทยเฟิร์ส คาสติ้ง จำกัด ประเภทหลอมโลหะ
              บริษัทไทยจินจิง ซิลิก้าแซนด์ จำกัด ประเภทหลอมโลหะ
              บริษัทโกรเบสท์ คอร์โพเรชั่น จำกัด ประเภทผลิตอาหารสัตว์น้ำ
              บริษัทเอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด
 
ประเภทผลิตอาหารกระป๋อง
และผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว
              บริษัทสยามเซ็นทรัลกล๊าส จำกัด ประเภทรับซื้อเศษแก้ว
              บริษัทบุญฟูดส์ จำกัด ประเภทผลิตลูกอมและขนม
              บริษัทเอสวัน ปิโตรเคมีคัล จำกัด ประเภทเชื้อเพลิง
              บริษัทบูมแทรคเตอร์ จำกัด ประเภทขายรถเครื่องจักรกลหนัก
              บริษัทไทยเจริญปาล์มออยล์ จำกัด ประเภทน้ำมันปาล์ม

รายรับ-รายจ่าย
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มีรายได้ 23,090,579.67  บาท แยกเป็น
             รายได้ที่อบต.จัดเก็บเอง รวมทั้งสิ้น 1,939,004.78  บาท
             รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ รวมทั้งสิ้น 13,066,292.76  บาท
             เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล รวมทั้งสิ้น 3,841,484  บาท
             เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากรัฐบาล รวมทั้งสิ้น 4,243,798.13  บาท
       รายจ่ายทั้งสิ้น  15,231,622.32  บาท


 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง