สภาพทางเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

อาชีพ
     ประชาชนตำบลแพรกหนามแดงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเพาะปลูกและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยประชากรส่วนมากเลี้ยงปลาสลิดและเลี้ยงกุ้งเป็นอาชีพหลัก และมีประชากรบางส่วนประกอบอาชีพทำสวนและทำนาหน่วยธุรกิจในเขต อบต.
       สถานีบริการน้ำมัน  จำนวน  5  แห่ง ได้แก่
              ห้างหุ้นส่วน พี อาร์ แพรกหนามแดงปิโตรเลียม จำกัด
              บริษัท ไทยเอนเนอร์ยีพลัส จำกัด
              บริษัท พี เอ เอ็น จำกัด
              บริษัท คนาวุธ ปิโตรเลียม จำกัด
              บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด
       สถานประกอบการห้องเช่าและโรงแรม จำนวน 9 แห่ง
              โรงแรมไฮเวย์สตาร์
              สถานประกอบการห้องเช่า 8 แห่ง (บริการห้องเช่า)
       ร้านค้าทั่วไป  จำนวน  30  แห่ง
       โรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน  17  แห่ง ได้แก่

              บริษัทสมานทองพาณิชย์ จำกัด ประเภทอัดกระดาษและเศษเหล็ก
              หจก.เอกสยามเม็ททัลเวิร์คส์ ประเภทเจาะแผ่นโลหะ
              บริษัทไทยสแตนดาร์ดสเตนเลส จำกัด ประเภทหลอมโลหะ
              บริษัทไทยเฟิร์ส คาสติ้ง จำกัด ประเภทหลอมโลหะ
              บริษัทไทยจินจิง ซิลิก้าแซนด์ จำกัด ประเภทหลอมโลหะ
              บริษัทโกรเบสท์ คอร์โพเรชั่น จำกัด ประเภทผลิตอาหารสัตว์น้ำ
              บริษัทเอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด
 
ประเภทผลิตอาหารกระป๋อง
และผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว
              บริษัทสยามเซ็นทรัลกล๊าส จำกัด ประเภทรับซื้อเศษแก้ว
              บริษัทบุญฟูดส์ จำกัด ประเภทผลิตลูกอมและขนม
              บริษัทเอสวัน ปิโตรเคมีคัล จำกัด ประเภทเชื้อเพลิง
              บริษัทบูมแทรคเตอร์ จำกัด ประเภทขายรถเครื่องจักรกลหนัก
              บริษัทไทยเจริญน้ำมันปาล์ม จำกัด ประเภทน้ำมันปาล์ม
              หจก.เอกสยามเม็ททัลเวิร์คส์ ประเภทเจาะแผ่นโลหะ
              บริษัท โรแยลพลัส จำกัด(มหาชน) ประเภทผลิตเครื่องดื่ม
              บริษัท จันทโรทัย กรุ๊ป จำกัด ประเภทผลิตถ่านอัดแท่ง, ถ่านผง
              บริษัท อัมพวาผลิตภัณฑ์มะพร้าม จำกัด ประเภทแปรรูปผลมะพร้าวผลัตภัณฑ์มะพร้าว
              บริษัท ไทยลี ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประเภทผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
              บริษัท สยามอีโค่ไพเบอร์ จำกัด ประเภท ผลิตเส้นใยมะพร้าว
              บริษัท ตั้งแซเยี้ยงกรีนพาวเวอร์ จำกัด ประเภท ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

 


รายรับ-รายจ่าย
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีรายได้ 32,885,158.12  บาท แยกเป็น
             รายได้ที่อบต.จัดเก็บเอง รวมทั้งสิ้น 5,259,160.10  บาท
             รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ รวมทั้งสิ้น 16,737,623.02  บาท
             เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล รวมทั้งสิ้น 10,888,375  บาท
             เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากรัฐบาล รวมทั้งสิ้น 1,568,927.60  บาท
       รายจ่ายทั้งสิ้น  20,459,408.73  บาท
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง