ประวัติความเป็นมาของตำบลแพรกหนามแดง     มีชาวบ้านซึ่งเป็นผู้สูงอายุในตำบล หรือเรียกได้ว่าเป็นคนเก่าแก่ซึ่งตั้งรกรากและมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง อาศัยสืบต่อกันมาหลายช่วงอายุคน ได้เล่าไว้ ๒ เรื่อง ซึ่งทั้ง ๒ เรื่องล้วนมีมูลจากความจริงและสมเหตุสมผลกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน ดังนี้

       พื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง อยู่ติดกับจังหวัดราชบุรี มีลำคลอง มีลำประโดงอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นลำคลองที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เมื่อสมัยก่อนเรียกคลองที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติว่า "แพรก" ในช่วงฤดูฝนจะมีปริมาณน้ำฝนมาก น้ำก็จะไหลจากที่สูงของจังหวัดราชบุรี ผ่านลงมาตามลำคลองต่าง ๆ ซึ่งน้ำที่ไหลมาตามลำคลองนั้นจะเป็นสีแดง ซึ่งอาจเนื่องมาจากดินตะกอนลูกรังต่าง ๆ ที่ไหลมากับน้ำ เมื่อน้ำไหลผ่านมาตามลำคลองถึงชุมชนแห่งนี้ น้ำตาม "แพรก" ต่าง ๆ ที่ชาวบ้านเห็นเป็นสีแดง จนชาวบ้านในเขตพื้นที่เรียกชุมชนนี้ว่า "แพรกน้ำแดง" และต่อมาหลายสิบปีจึงเพี้ยนมาเป็น "แพรกหนามแดง" จนถึงปัจจุบันนี้


“บางท่านก็เล่าว่า”

       ที่มาของ “แพรกหนามแดง” นั้นมาจากในพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดงนั้นมีลำราง หรือ ลำประโดงเป็นจำนวนมาก ซึ่งเรียกลำราง หรือลำประโดงนั้น ชาวบ้านเรียกว่า “แพรก” โดยแพรกแต่ละแห่งจะมีต้นไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่า “ต้นหนามแดง” มีลักษณะต้นสูงประมาณ ๑ – ๓ เมตร และมีหนามแหลมคมบริเวณลำต้นและกิ่ง ขึ้นอยู่บริเวณแพรกต่าง ๆ จำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกชุมชนนี้ว่า “แพรกหนามแดง”จนถึงปัจจุบันนี้

     ซึ่งทั้งสองเรื่องที่เล่ามานั้น ล้วนแต่มีมูลมาจากความเป็นจริง เพราะในปัจจุบันเวลาฝนตกน้ำไหลมาจากพื้นที่ใกล้เคียง น้ำก็มีลักษณะขุ่นแต่อาจจะไม่แดงเท่าไรนักเพราะปัจจุบันถนนริมคลองส่วนใหญ่เปลี่ยนสภาพจากถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีต และถนนหินคลุก หรือถนนลาดยางไปแล้ว และลำราง หรือแพรกบางแห่งในพื้นที่ ก็ยังมีต้นหนามแดงให้เห็นกันอยู่ เช่นกัน อย่างไรก็ตามไม่ว่าประวัติความเป็นมาของตำบลแพรกหนามแดง จะเป็นเช่นไรก็ไม่สำคัญเท่าความรัก ความสามัคคีของประชาชนในตำบล และเป็นเรื่องเล่าที่สมควรอนุรักษ์ และเล่าสู่ให้ลูกหลานได้รับรู้และเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อมในตำบลแพรกหนามแดง ให้คงอยู่คู่กับวิถีชีวิตของประชาชนในตำบลสืบต่อไป
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง