14 ต.ค. 58 - ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (งวดที่ ๓)

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง  ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 (ตามแบบ ผด. ๓) งวดที่ ๓ เดือนกรกฎาคม 2558 – เดือนกันยายน 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)