3 ก.ค. 66 - ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมลานเอนกประสงค์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง)

          ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมลานเอนกประสงค์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง) รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง : P๖๕๐๙๐๐๓๓๓๘๐ ไปแล้วเมื่อ
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ โดยคาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

          องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมลานเอนกประสงค์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนไปแล้วนั้น จะต้องดำเนินการหลังจากโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : ๖๕๐๗๗๓๑๕๔๖๐) มีผลการปฏิบัติงานก่อสร้างร้อยละ ๗๐ ของผลการปฏิบัติงานทั้งหมด เนื่องจากมีพื้นที่ก่อสร้างทั้ง ๒ โครงการ เป็นบริเวณต่อเนื่องเดียวกัน องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)