22 มิ.ย. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเกี่ยวกับระบบเครื่องปรับอากาศ (แอร์) ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเกี่ยวกับระบบเครื่องปรับอากาศ (แอร์) ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเกี่ยวกับระบบเครื่องปรับอากาศ (แอร์) ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ จำนวน ๑ งาน ดังนี้

                    ๑.  ล้างตู้แอร์ พร้อมแว็ก เติมน้ำยาแอร์ จำนวน ๑ ชุด  
                    ๒.  เปลี่ยนไดเออร์ พร้อมวาวล์ จำนวน ๑ ชุด  
                    ๓.  เปลี่ยนเทอร์โม จำนวน ๑ ชุด  
                    ๔.  เปลี่ยนน้ำยา ไล่แผงระบบ จำนวน ๑ ชุด  
                    ๕.  เปลี่ยนน้ำมันคอยล์ - ยางโอริง จำนวน ๑ ชุด  
                    ๖.  ค่าแรงและค่าบริการ จำนวน ๑ งาน ๆ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวเปรมวดี สุโน (ร้านทวีทรัพย์ฟิล์ม) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๓๓๓.๕๐ บาท (สี่พันสามร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)