10 มี.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซมเปลี่ยอุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย จำนวน ๑๖ ตัว จำนวน ๗ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซมเปลี่ยอุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย จำนวน ๑๖ ตัว จำนวน ๗ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซมเปลี่ยอุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย จำนวน ๑๖ ตัว จำนวน ๗ จุด จำนวน ๑ งาน

                    ๑. ซ่อมสายไฟเบอร์ภายในตู้ CCTV (จุดทางเข้า อบต.เก่า)  (จุดที่ ๓ : บริเวณทางเข้า อบต.แพรกหนามแดง หมู่ที่ ๖) - LC Pigtail 0.9 mm , 1M. Singlemode จำนวน ๑ งาน  
                    ๒. เปลี่ยนสายไฟเบอร์ ภายในตู้ควบคุม ( อบต. - แยกห้วยโรง)  (จุดที่ ๒ : บริเวณสามแยกหอเหลือง หมู่ที่ ๔) - LC to LC , Fiber Patch Cord, 2M. Simplex จำนวน ๑ งาน  
                    ๓. ซ่อมสายแลนชำรุด (สามแยกหอเหลือง) (จุดที่ ๒ : บริเวณสามแยกหอเหลือง หมู่ที่ ๔) 
                        -  CAT 5E UTP,PE Outdoor w/Drop Wire จำนวน ๑ งาน  
                    ๔. ระบบจ่ายไฟเลี้ยงกล้องวงจรปิด (เอเชียติก) (จุดที่ ๑ : บริเวณด้านหน้าบริษัท เอเชียติดอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด หมู่ที่ ๕)  - 60W , DC 48V Adapter จำนวน ๑ งาน  
                    ๕. ระบบจ่ายไฟเลี้ยงกล้องวงจรปิด (บุญฟู้ดส์) (จุดที่ ๔ : บริเวณร้านค้าคุณวิเชียร ฉัตรธงชัย
หมู่ที่ ๖)
  - Gigabit 9 Port PoE Switch จำนวน ๑ งาน  
                    ๖. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA / 480W จำนวน ๗ จุด  
                    ๗. ค่าดำเนินการอื่น ๆ เช่น ต่อสาย, ทดสอบสายด้วย OTDR จำนวน ๑ งาน  
                ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๖๒๗.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)